Skal man have lægeerklæring for at forske?

Skal studie-orlov kun bevilliges til studerende med en lægeerklæring, og ikke til dem, som vil dygtiggøre sig?
3 medlemmer af Det Unge Akademi beder om ministerens opmærksomhed.
Af Mikkel Bille, Tine Jess og Pia Quist

Mens vi venter på en ny udgave af fremdriftsreformen, vil vi som medlemmer af Det Unge Akademi gerne rette Uddannelsesministerens opmærksomhed på styrken ved den mulighed for faglig fordybelse, som hidtil har kendetegnet de danske universitetsuddannelser.

Vi er ikke imod fremdrift. Vi er ikke imod krav om, at studerende på SU skal være fuldtidsstuderende. Hvem kan være det? Men ser vi bag retorikken og fokuserer på reformens reelle indhold, så er vi bekymrede for den manglende plads til faglig begrundet orlov. Som det nu er skitseret, kan kandidatstuderende ikke involvere sig i fagligt relevante projekter – såsom forskningsprojekter, feltarbejde og laboratorieforsøg – uden at tage ECTS imens. Med reformen lukkes muligheden for at involvere sig i længerevarende udgravninger, at lære sig arabisk eller kinesisk under studieophold i Østen, eller at forfølge et laboratorieforsøg, som måske gik galt i første omgang.

Det er yderst vigtigt, at der ikke fokuseres så entydigt på gennemførselshastighed, at universiteterne reelt fratages muligheden for at afgøre om faglig relevant forlængelse af studiet er til gavn for kandidaten og dermed for samfundet. Universiteterne skal sikres mulighed for at give orlov med faglig begrundelse. Hvis en studerende selvfinansieret eller med et eksternt stipendium ønsker at bruge ekstra tid på dygtiggørelse i løbet af studietiden i form af forskningsophold eller forlænget udlandsophold skal dette være muligt! Hvis en sådan orlov – som det ser ud nu – skal tælle med i opgørelsen af studietid, fjernes universiteternes reelle mulighed for at bevillige den.  

Ministeren har været fortaler for de lægestuderendes mulighed for at holde et forskningsår under studiet. Vi er helt enige i, at det er vigtigt at bevare forskningsåret, men det skal ikke kun være for de lægestuderende. Det skal være for alle uanset fag. 
Vi opfordrer derfor på det kraftigste Ministeren til at sikre, at universiteterne kan give fagligt begrundet dispensation til studietidsforlængelse på kandidatuddannelsen. Hvis dispensationen skal være reel og brugbar, skal orloven være uden krav om produktion af ECTS og uden risiko for at universiteterne straffes økonomisk.