Vedtægter

Det Unge Akademis vedtægter og forretningsorden blev vedtaget på et medlemsmøde den 7. december 2011.

Formålsparagraf

Det Unge Akademi, stiftet den 7. december 2011, har som formål:
a. at understøtte Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs formålsparagraf ved at arbejde for styrkelsen af videnskabens stilling i Danmark, navnlig den grundvidenskabelige forskning og tværvidenskabelige forståelse;
b. at bringe unge forskere i kontakt med andre discipliner uden for eget fagområde;
c. at engagere unge forskere i tværvidenskabelig og forskningspolitisk tænkning;
d. at opmuntre til udadrettet forskningsformidling;
e. at støtte unge forskere i deres akademiske udvikling og karriere.

Læs vedtægterne i deres fulde længde.

Læs forretningsordenen.