Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalgets fornemste opgave er at styrke den tværfaglige interaktion og samtale blandt Det Unge Akademis medlemmer. Derfor er udvikling af idéer, initiativer og diskussionsformater, der gør os mere nysgerrige på hinandens forskning og udfordrer vores egne fagligheder, helt centrale i udvalgets arbejde.

Udvalget har især lagt vægt på at sørge for, at møderne skal være spændende og attraktive at deltage i. Det er vigtigt, at der er plads til at diskutere vilde ideer og nye angrebsvinkler, at blive inspireret, at opnå sparring på alverdens problemstillinger i forskningsmiljøet og at alle går fra mødet med en følelse af at have fået noget med hjem.

Samarbejdsudvalget har taget initiativ til korte foredrag, hvor vi er blevet klogere på hinandens forskning og stået for et ide-udvekslings-seminar, hvor medlemmerne på tværs af faggrænser udviklede ideer til tværfaglige forskningsprojekter.

DUA’S ZOOLOGISKE HAVE FOR FABELDYR

Vi elsker alle at tale om vores forskning. Men vigtigere er, at vi elsker at tale sammen om vores forskning – og diskutere den. Tidligere repræsentant for samarbejdsudvalget, Carsten Levisen, plejede at sige, at det er de andre DUA-ister og deres krøllede hjerner, der er hovedattraktionen i Det Unge Akademi. Gennem de sidste 11 år har Samarbejdsudvalget derfor udviklet flere samtale- og diskussionsformater, der skal gøre Det Unge Akademis hovedattraktion, ”de andre” og deres krøllede hjerner, så tilgængelig som muligt.

Fælles for mange af disse formater er, at de er modelleret og opkaldt efter fabeldyr. Vi har snart en mindre zoologisk have med dem. Først kom Griffen, inspireret af skabningen med underkrop som en løve og hoved og vinger som en ørn fra DUA’s eget og Videnskabernes Selskabs logo. En grif er en 10 minutter lang, PowerPoint-fri, præsentation af det forskningsspørgsmål, et DUA-medlem er grebet af.

Dernæst kom Hydraen: Det trehovedede uhyre. Her taler tre medlemmer med forskellige fagligheder om deres forskning ud fra et fælles tema. De har hver syv minutter og et slide eller en rekvisit til rådighed. Det seneste skud på stammen af fabeldyr er Fugl Føniks. En Fugl Føniks går ud på at brænde noget af for derefter sammen at nytænke og omtænke det og se, hvad der genopstår ud af asken.