Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget fokuserer på ideer og initiativer, som styrker og optimerer udbyttet af det tværfaglige samarbejde blandt Det Unge Akademis medlemmer.

Udvalget har især lagt vægt på at sørge for, at møderne skal være spændende og attraktive at deltage i. Det er vigtigt, at der er plads til at diskutere vilde ideer og nye angrebsvinkler, at blive inspireret, at opnå sparring på alverdens problemstillinger i forskningsmiljøet og at alle går fra mødet med en følelse af at have fået noget med hjem.

Samarbejdsudvalget har taget initiativ til korte foredrag, hvor vi er blevet klogere på hinandens forskning og stået for et ide-udvekslings-seminar, hvor medlemmerne på tværs af faggrænser udviklede ideer til tværfaglige forskningsprojekter.