Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af 5 medlemmer

Formand: Kristoffer Kropp
Næstformand: Kirsten Jensen

Repræsentant for Samarbejdsudvalget: Rune Busk Damgaard
Repræsentant for Formidlingsudvalget: Trine Kellberg Nielsen
Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg: Peter Ebert Andersen

Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver samt står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs præsidium og med sekretariatet.

Rådet vælges af medlemmerne for ét år af gangen. Valget foregår på et medlemsmøde i februar måned.