Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af 5 medlemmer

Formand: Henrik Dimke
Næstformand: Kristine Niss

Repræsentant for Samarbejdsudvalget: Birgitte Kornum
Repræsentant for Formidlingsudvalget: Andreas Bandak
Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg: Rasmus Bjørk

Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver samt står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs præsidium og med sekretariatet.

Rådet vælges af medlemmerne for ét år af gangen. Valget foregår på et medlemsmøde i februar måned.