Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af 5 medlemmer

Formand: Rune Busk Damgaard
Næstformand: Birgitte Beck Pristed

Repræsentant for Samarbejdsudvalget: Louise Kruse Jensen
Repræsentant for Formidlingsudvalget: Stine Linding Andersen
Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg: Anton Autzen

Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver samt står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs præsidium og med sekretariatet.

Rådet vælges af medlemmerne for ét år af gangen. Valget foregår på et medlemsmøde i februar måned.