Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af 5 medlemmer

Formand: Kristine Niss
Næstformand: Birgitte Kornum

Repræsentant for Samarbejdsudvalget: Casper Andersen
Repræsentant for Formidlingsudvalget: Nina Lock
Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg: Henrik Dimke

Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver samt står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs præsidium og med sekretariatet.
Medlemmerne af Rådet skiftes til at være ordstyrere til Det Unge Akademis møder.

Rådet vælges af medlemmerne for ét år af gangen. Valget foregår på et medlemsmøde i december måned.