Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af 5 medlemmer

Formand: Karen Vallgårda
Næstformand: Niels Martin Møller

Repræsentant for Samarbejdsudvalget: Kirsten Jensen
Repræsentant for Formidlingsudvalget: Line Burholt
Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg: Kristoffer Kropp

Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver samt står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs præsidium og med sekretariatet.

Rådet vælges af medlemmerne for ét år af gangen. Valget foregår på et medlemsmøde i februar måned.