Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af 5 medlemmer

Formand: Henrik Dimke
Næstformand: Karen Vallgårda

Repræsentant for Samarbejdsudvalget: Carsten Levisen
Repræsentant for Formidlingsudvalget: Liselotte Jauffred
Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg: Peter Dalsgaard

Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver samt står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs præsidium og med sekretariatet.

Rådet vælges af medlemmerne for ét år af gangen. Valget foregår på et medlemsmøde i februar måned.