Forskningspolitisk Udvalg

Det Unge Akademis Forskningspolitiske Udvalg beskæftiger sig med de politiske rammer og problemstillinger, som har indflydelse på forskeres virke i Danmark.

Dette inkluderer i særdeleshed en stadig diskussion af de omstændigheder og vilkår, som yngre forskere er underlagt på de danske universiteter, herunder blandt andet:

•     Vilkår for mellemlaget af adjunkter og yngre lektorer.

•     Offentlige og private forskningsinvesteringer i form af basis- og konkurrenceudsatte midler.

•     Opbygningen af den ph.d.-uddannelse, som i øjeblikket udgør forskeruddannelsen i Danmark.

•     Yngre forskeres karriereveje og mobilitet.

•     Uddannelsespolitiske reformer og prioriteringer.

•     Diversitet og kønspolitik. 

•     Internationalisering af dansk forskning.

Med baggrund i personlige erfaringer fra akademiets medlemmer ønsker det Forskningspolitiske Udvalg:

     •    At sætte fokus på styrker og svagheder i det danske forskningspolitiske system som kan påvirke yngre forskers vilkår.

     •   At videreformidle akademiets erfaringer til beslutningstagere og den bredere offentlighed.

Forskningspolitisk Udvalg søger at realisere dette ved at sparre med forsknings- og uddannelsespolitiske aktører, fonde og organisationer samt at deltage i forskningspolitiske debatter i den skrevne presse og ved udarbejdelsen af rapporter.