Forskningspolitisk Udvalg

Det Unge Akademis Forskningspolitiske Udvalg beskæftiger sig med de politiske rammer og problemstillinger, som har indflydelse på yngre forskeres virke i Danmark.

Dette inkluderer i særdeleshed en stadig diskussion af de omstændigheder og vilkår, som unge forskere er underlagt på de danske universiteter og læreanstalter, og opbygningen af den ph.d.-uddannelse, som i øjeblikket udgør forskeruddannelsen i Danmark. Kort sagt ønsker vi at sætte fokus på, hvordan vi optimerer et uddannelsessystem, der sikrer både den ypperste kvalitet i forskningen men også i den enkelte forskers liv.

Med baggrund i personlige erfaringer fra akademiets medlemmer ønsker det Forskningspolitiske Udvalg:

• At sætte fokus på styrker og svagheder i det danske (forsker)uddannelsessystem.
• At videreformidle akademiets erfaringer til beslutningstagere og den bredere offentlighed.

Det er udvalgets målsætning at kunne fungere som et talerør for alle yngre danske forskere, og således ikke blot det lille udsnit, som udgøres af Det Unge Akademis egne medlemmer.

Vi arbejder hen mod denne målsætning ved dels at arrangere åbne arrangementer og ved dels at deltage i forskningspolitiske debatter i den skrevne presse.