Forretningsorden for Det Unge Akademi

Formålsparagraf

Det Unge Akademi, stiftet den 7. december 2011, har som formål:
At understøtte Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs formålsparagraf ved at arbejde for styrkelsen af videnskabens stilling i Danmark, navnlig den grundvidenskabelige forskning og tværvidenskabelige forståelse;
At bringe unge forskere i kontakt med andre discipliner uden for eget fagområde;
At engagere unge forskere i tværvidenskabelig og forskningspolitisk tænkning;
At opmuntre til udadrettet forskningsformidling;
At støtte unge forskere i deres akademiske udvikling og karriere.


Læs forretningsordenen.