Formidlingsudvalget

Formidlingsudvalget arbejder med formidlingstiltag på alle niveauer til offentligheden.

Det er vores intention at formidle om forskning, herunder vores egen forskning, til alle samfundslag og sprede interessen for forskning ud til så mange mennesker som muligt.

Vi ser det som en særlig vigtig opgave at formidle til den yngre generation for at bidrage til at vække interessen for forskningen så tidligt som muligt med henblik på at få flere eller anderledes personligheder til at vælge en forskerkarriere. 

Det er vores håb, at vi gennem vores formidling kan fungere som rollemodeller og inspiratorer for nye forskere, herunder ph.d.-studerende.