Organisation

Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Det Unge Akademi har på nuværende tidspunkt 32 medlemmer, men medlemsskaren udvides over de næste år til i alt 40 medlemmer. Medlemmerne mødes i Videnskabernes Selskabs lokaler i København ca. 1 gang om måneden.

Rådet
Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af fem medlemmer: formand, næstformand og en repræsentant fra hvert af de tre stående udvalg i Det Unge Akademi. Rådet vælges af medlemmerne for et år af gangen på medlemsmødet i december måned.

Udvalg
Det Unge Akademi har tre stående udvalg:

Forskningspolitisk Udvalg
Formidlingsudvalget
Samarbejdsudvalget

Alle medlemmer af Det Unge Akademi er medlem af mindst ét udvalg, og deltager aktivt i udvalgsarbejdet både på og mellem møderne.

Videnskabernes Selskabs Præsidium fører tilsyn med Det Unge Akademis generelle virke, og Det Unge Akademi bistås i sit arbejde af Videnskabernes Selskabs Sekretariat.

Læs mere om Videnskabernes Selskab på www.royalacademy.dk