Organisation

Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Det Unge Akademi har på nuværende tidspunkt 41 medlemmer. Medlemmerne mødes i Videnskabernes Selskabs lokaler i København ca. 1 gang om måneden.

Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af fem medlemmer: formand, næstformand og en repræsentant fra hvert af akademiets tre stående udvalg. Rådet vælges af medlemmerne for et år af gangen på medlemsmødet i februar måned.


Udvalg
Det Unge Akademi har tre stående udvalg:

Forskningspolitisk Udvalg
Formidlingsudvalget
Samarbejdsudvalget

Alle medlemmer af Det Unge Akademi er medlem af mindst ét udvalg, og deltager aktivt i udvalgsarbejdet både på og mellem møderne.

Videnskabernes Selskabs Præsidium fører tilsyn med Det Unge Akademis generelle virke, og Det Unge Akademi bistås i sit arbejde af Videnskabernes Selskabs Sekretariat.

Læs mere om Videnskabernes Selskab på www.royalacademy.dk