Optagelse i Det Unge Akademi

Der er lukket for ansøgninger til optagelse i Det Unge Akademi i 2022.

De nye medlemmer vil snart blive offentliggjort.

Hvem kan Ansøge?
Ansøgninger modtages fra yngre forskere fra alle videnskabelige områder, idet hensigten med Akademiet er at skabe et tvær- og grundvidenskabeligt forum, hvor der kan debatteres med udgangspunkt i eget speciale. Det er hensigten at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber, der kan bidrage med nyt lys over eget forskningsområde. Det forventes, at ansøgere interesserer sig for og tager udgangspunkt i det danske forskningsmiljø.

Nye medlemmer forventes at have afsluttet en ph.d.-grad inden for ca. tre til syv år på ansøgningstidspunktet og have ydet et vigtigt selvstændigt bidrag til forskningen, f.eks. i form af en vægtig publikation. Der tages hensyn til eventuelle fraværsperioder, f.eks. på grund af barselsorlov.

Et medlemskab varer fem år og opnås på baggrund af ansøgning efterfulgt af et interview. Interviews ligger i juni. Fremmøde til interview er en forudsætning for, at man kan komme i betragtning til optagelse.

Hvordan ansøger man?
Der skal udfyldes en ansøgningsformular, hvortil følgende bedes vedhæftet som én samlet pdf-fil:

• Et opdateret CV (max. 1 side) med anførelse af evt. udlandsophold og bevillinger.
• En fuldstændig publikationsliste ordnet efter type og årstal.

Ansøgningen bør skrives på dansk, hvis det er ansøgeren muligt.

Der er lukket for ansøgninger 2022

Kontakt: Majka Holm, mh@videnskabernesselskab.dk, tlf. 31192101