Krakow 2016

Repræsentanter fra en række Unge Akademier i de europæiske lande mødtes den 17.-18. november i Krakow til diskussion og erfaringsudveksling.

Det polske unge akademi var vært for arrangementet og fra DUA deltog Bjørn Panyella Pedersen og Casper Andersen. Blandt de diskuterede emner var:

  • Tidlig-karriere forskningsstøtte - nationalt og på EU niveau
  • Deling af erfaringer og succeshistorier i forbindelse med formidlingsinitiativer
  • De unge akademiers rolle i forbindelse til flygtningekrisen og integration af forskere på flugt
  • Opbygning af en kommunikationsplatform med henblik på at styrke kommunikation og koordinering mellem de unge akademier omkring fællesinteresser
  • Samarbejde mellem forskere og udøvende kunstnere inden for rammerne af de unge akademier