Bruxelles 2015

Det Danske Unge Akademis næstformand Steffen Dalsgaard og akademiets administrator mødtes i Bruxelles med unge akademier fra hele Europa for at diskutere samarbejde og erfaringer

Deltagere kom i år fra unge akademier i Belgien, Holland, Tyskland, Sverige, Scotland, Letland, Norge og Danmark.

Blandt emnerne, der blev diskuteret i Bruxelles, var fremtidens universitetsstrukturer, ’citizen science’, ’work-life balance’, tværfaglighed, ’open science’, såvel som sammensætningen af de unge akademiers medlemmer (et par af de andre akademier har for eksempel kunstnere i medlemsskaren). Derudover var der en paneldebat med to repræsentanter fra EU kommissionens Director-General for Research and Innovation om hvad EU kunne gøre for unge forskeres karrieremuligheder – blandt andet med blik på at sikre jobs indenfor forskning eller sikre international mobililet af unge forskere.

Mødet blev desuden også brugt til at dele erfaringer fra de enkelte akademier. Hvilke aktiviteter har været succeser, og hvilke skal man lade ligge. 

Fremadrettet blev det også besluttet de Unge Akademier i Europa, skal have en fælles hjemmeside, hvor logoer og kontaktoplysninger til alle Unge Akademier skal fremgår. Her vil vi præsenterer vi os som "a Network of Young Academies". Sideløbende oprettes en fælles Email, som gør det muligt for udefrakommende at kontakte netværket.

Det Danske Unge Akademi har påtaget sig opgaven med at oprette og vedligeholde hjemmesiden og kontaktformularen