Young Academies

Internationalt samarbejde

Det Unge Akademi ønsker i de kommende år at etablere og udvikle samarbejdet med unge akademier i andre lande og på supranationalt plan.

Der er indtil videre etableret unge akademier i 20 lande verden over. Blandt de nyeste er Det Unge Akademi i Danmark, som blev etableret i 2011.

Et øget internationalt samarbejde skal understøtte Det Unge Akademis formålsparagraf ved at bringe unge forskere i kontakt med andre discipliner uden for eget fagområde og forskningsmiljø, bygge bro mellem forskning og samfund og påvirke forskningspolitikken.

De fleste af de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, er globale: stigende sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige kløfter, befolkningstilvækst og klimaforandringer. Sådanne problemer forstås og løses bedst ved at samarbejde på tværs af fag- og landegrænser og ved at højne dialogen mellem forskere, politiske aktører og borgere på tværs af landegrænser.

Det forskningspolitiske landskab har også forandret sig radikalt over de seneste år, ikke mindst i kraft af etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse og det europæiske forskningsråd. Disse supranationale forskningspolitiske strukturer har ikke kun effekt på det europæiske forsknings- og uddannelsesklima, men også på ikke-EU medlemsstater. Et europæisk og internationalt samarbejde vil give en bedre platform til at kunne påvirke forsknings- og uddannelsespolitikken, uanset om det gælder at påvirke prioriteringen af forskningsområder eller kriterierne for bedømmelse af forskningskvalitet, eller at støtte unge forskere fra hele verden i deres akademiske udvikling og karriere.