Young Academies

Internationalt samarbejde

Det Unge Akademi ønsker i de kommende år at etablere og udvikle samarbejdet med unge akademier i andre lande og på supranationalt plan.

Der er indtil videre etableret unge akademier i 20 lande verden over. Blandt de nyeste er Det Unge Akademi i Danmark, som blev etableret i 2011.

Siden Det Unge Akademi blev stiftet, er der i mange andre lande også etableret akademier for yngre forskere, og netværk for unge akademier er blomstret op både på nordisk-baltisk plan og europæisk. DUA er engageret i de internationale netværk og for at styrke koordineringen af de sager og henvendelser, der kommer fra de forskellige netværk, har DUA nedsat et internationalt udvalg.

Et øget internationalt samarbejde skal understøtte Det Unge Akademis formålsparagraf ved at bringe unge forskere i kontakt med andre discipliner uden for eget fagområde og forskningsmiljø, bygge bro mellem forskning og samfund og påvirke forskningspolitikken.

De fleste af de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, er globale: stigende sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige kløfter, befolkningstilvækst og klimaforandringer. Sådanne problemer forstås og løses bedst ved at samarbejde på tværs af fag- og landegrænser og ved at højne dialogen mellem forskere, politiske aktører og borgere på tværs af landegrænser.

Det forskningspolitiske landskab har også forandret sig radikalt over de seneste år, ikke mindst i kraft af etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse og det europæiske forskningsråd. Disse supranationale forskningspolitiske strukturer har ikke kun effekt på det europæiske forsknings- og uddannelsesklima, men også på ikke-EU medlemsstater. Et europæisk og internationalt samarbejde vil give en bedre platform til at kunne påvirke forsknings- og uddannelsespolitikken, uanset om det gælder at påvirke prioriteringen af forskningsområder eller kriterierne for bedømmelse af forskningskvalitet, eller at støtte unge forskere fra hele verden i deres akademiske udvikling og karriere.