Víctor Aguirre Børsen-Koch

Lektor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsområde er astrofysik, nærmere bestemt Galaktisk Arkæologi, som er studiet af Mælkevejens dannelse og udvikling. Vi forstår endnu ikke fuldt ud hvordan Mælkevejen er dannet, og hvordan den har udviklet sig. Indtil nu har vi gjort os nogle antagelser om udviklingsforløbet, som dels er bygget på teoretiske modeller, og dels på noget, som i en vis udstrækning er gætterier tilpasset de observationer, som vi allerede har. Galaktisk Arkæologi er et forsøg på at komme videre indenfor et område, som i nogle henseender har stået i stampe, og det gør vi ved at koble de teoretiske modeller for galaksedannelse og galakseudvikling sammen med konkrete observationer af forskellige udvalgte typer af stjerner i særligt udvalgte områder i Mælkevejen. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Vi stiler efter at bestemme de vigtigste parametre for titusinder af stjerner i fjerne dele af Mælkevejen, og at gøre det med en nøjagtighed, som aldrig før er opnået. Det er både teoretisk og observationelt et banebrydende arbejde: Vi har til hensigt at skabe de mest avancerede stjernemodeller nogensinde, og vi skal sammenholde dem med præcise observationer fra tre forskellige rummissioner. Når det er gennemført, vil vi have et enestående sæt af meget velbestemte stjerner, som vi så kan sammenligne med de nyeste modeller for Mælkevejen. Endemålet er at få besvaret nogle af de manglende men fundamentale spørgsmål om galaksens dannelse og evolution.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Forskning baseret på nysgerrighed og forundring er en af de bærende søjler for et sundt samfund. Forskere har det privilegium at kunne følge deres egen intuition i forsøget på at forstå Verden omkring os, og de kan forfølge deres videnskabelige mål på uafhængig vis, og somme tider løsrevet fra, hvad der ellers sker i samfundet. Imidlertid må vi ikke glemme, at vi som forskere har en pagt med samfundet og et ansvar for at dele og udbrede vore resultater. Derfor må vi stræbe efter at finde en passende balance imellem vore forskningsmæssige forpligtelser og kontakten med det omgivende samfund. For at dette skal kunne lykkes, har samfundet brug for en forskningspolitik og -kultur, som både er tiltrækkende for forskere og til nytte for samfundet i øvrigt. Det kan kun ske, hvis forskningspolitikkerne udarbejdes med aktiv deltagelse fra alle relevante aktører og i et positivt samarbejde. DUA er et unikt forum, hvor forskere, repræsentanter for samfundet og regeringen kan mødes og udveksle meninger, og dermed er DUA blevet et af de førende talerør i forbindelse med Dansk forskningspolitik og forskningsformidling. Begge disse vigtige emner har altid haft min store interesse, og i løbet af mit uddannelsesforløb og min forskningskarriere har jeg engageret mig i forskellige aktiviteter relateret til forskningsorganisation og -politik.

Jeg finder, at DUA er det rette sted til at få kanaliseret mine erfaringer igennem til konkrete initiativer, og jeg er sikker på, at jeg kan gøre en forskel, og hjælpe med til yderligere at forbedre det danske forskningsmiljø via den velanskrevne institution, som DUA er.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?

DUA er en institution, som er særligt velegnet til at befordre diskussioner forskere imellem, og hvor man kan debattere udfordringerne for videnskabelige karrierer og mulighederne for at styrke både den grundlæggende og den interdisciplinære forskning i Danmark. Det er min klare opfattelse, at det, som først og fremmest styrker tværfagligheden, eller for den sags skyld alle andre af livets forhold: tal med hinanden! Få forskere samlet med det formål at tale om deres drømme, deres ambitioner, hvad der motiverer dem; hvad der får hjertet til at banke og pulsen til at gå op. Hvilke opgaver og hvilke udfordringer står foran os, og hvordan skal vi løse dem. I et sådant forum vil man lære at påskønne forskellene og næres af overensstemmelserne. Vi vil opdage, at vi har mere tilfælles end vi forventede; vi lever jo dog alle under den samme himmel.

Lidt om mennesket bag forskeren:

Min livsrejse har ført mig fra en lille mineby i Chile til mit nye hjem i Danmark via et PhD studium i Tyskland og forskningsophold i mange af Jordens lande. Min passion for astronomien, for sport og for min guitar har fulgt mig undervejs, og mine løbeture har på det seneste udviklet sig over i gemmelege, pokemonjagter, spontane danseopvisninger og om kort tid også til at skulle til at skifte bleer igen (med mindre min hustru i de sidste 6 måneder er blevet vaneforbruger af Nutella!).

I mellemtiden, skal jeg så også sikre mig at min familie forstår, hvad jeg mener, når jeg svarer dem i det, der falder først for i et sammensurium af fire sprog, i det dejlige og vanvittige kaos, som hersker i et hjem med mindre børn!