Stine Lomborg

Lektor Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg har en ph.d. i Medievidenskab og forsker i Kommunikation og IT. Mit forskningsområde er digital mediebrug og datastrømmes betydning for mennesker i hverdagslivet, arbejdslivet og vores liv i velfærdssamfundets institutioner. Jeg arbejder overvejende empirisk og med at udvikle og udfordre klassisk kommunikationsteori i kontekst af IT-brug: på hvilke måder er sociale medier egentlig sociale? Hvad kommunikerer vi om og med os selv, når vi tracker fysisk aktivitet, søvn, kalorieforbrug osv. med apps? På hvilke måder er digitale medier med til at sløre grænsen mellem det personlige liv og arbejdslivet? I øjeblikket er jeg især optaget af spørgsmål om det gode, dataficerede liv og hvordan vi kan sikre at virksomheder og offentlige institutioner bruger de persondata, som hele tiden opsamles om os alle i digitale systemer og mediebrug, på en måde som kommer den enkelte og samfundet til gavn.

Hvad har motiveret dig til at blive forsker?

Jeg elsker den store frihed, der er i mit arbejde – til at forfølge specifikke problemstillinger over længere perioder, få jord under neglene i feltarbejde og skrive på mine ideer. Forskerlivet fremstilles ofte som en lidt ensom affære, men den bedste drivkraft for mig er samarbejdet med gode kollegaer fra ind- og udland og den gensidige inspiration og berigelse, der kommer ud af at arbejde fra forskellige vinkler mod et fælles mål. Jeg er også ret vild med at undervise.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Samfundets digitale infrastrukturer og de massive datamængder, som opsamles og cirkulerer i disse infrastrukturer er en kilde til et væld af beslægtede forskningsmæssige udfordringer i mit felt. Det fremhæves ofte i politiske visioner og af erhvervslivet, hvordan big data og teknologi til håndtering og analyse af disse data (fx maskinlæringsalgoritmer, AI) udgør en nøgle til at løse fremtidens væsentlige samfundsudfordringer og skabe vækst. Men samtidig har vi de seneste år set en række diskriminerende og fejlbehæftede algoritmiske klassifikationsløsninger i både det private og det offentlige, disinformations-kampagner, datalækager og andre IT-skandaler. Det peger på behovet for at udvikle bedre IT-løsninger, der sætter mennesker først, passer til konteksten og opererer efter etisk ansvarlige standarder. Her har de forskellige videnskabelige discipliner brug for hinanden.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Jeg gerne vil være med til at kvalificere den tværfaglige forsknings betingelser og potentialer, fx gennem talentudvikling og -fastholdelse, og i det strategiske arbejde med synergi mellem forskning og uddannelser på universiteterne. Jeg ser tværfagligt samarbejde som en afgørende drivkraft for det moderne universitet og for excellent forskning. Det Unge Akademi er både et væsentligt forum for at diskutere tværfaglighed mere overordnet niveau og til konkret at lære om og fra andre fagligheder og deres kernespørgsmål. Det glæder jeg mig meget til at deltage i.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?

Det er min erfaring, at den tværfaglige forskning ofte kan udvikle sig igennem andre former for samarbejde: fx fælles uddannelsesaktiviteter eller mere anvendte projekter, hvor der er tid til at lytte, læse og snakke sig frem til de brændende spørgsmål, som man kun kan besvare ved at arbejde sammen.

Mit forskningsfelt, Kommunikation og IT er et tværfagligt felt, som udover datalogi og medievidenskab favner teoridannelser fra forskellige samfunds- og humanvidenskabelige tilgange og beskæftiger sig med udviklingen og betydningen af IT for brugerne og samfundet. Gode, værdiskabende IT-løsninger bygger som regel på en indgående forståelse af de mennesker, der skal anvende dem og de kontekster, de skal virke i. Så for mig og det forskningsmiljø, jeg er en del af, er der er helt naturlig kobling mellem de indsigter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning kan generere og datalogiens mere tekniske og ofte anvendte forskning i IT.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er fra Silkeborg men har boet i København de sidste 10 år. Jeg er gift, har to små børn og er så heldig at eje en have i København NV. Den nusser jeg gerne rundt i, når jeg har fri. Ellers kan jeg godt lide at løbe og spille musik.