Stine Linding Andersen

Lektor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og
Læge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg er uddannet læge, og mit forskningsfelt er indenfor sundhedsvidenskab, som har at gøre med diagnostik og behandling af sygdomme.  Jeg forsker i sygdomme i skjoldbruskkirtlen, såkaldt stofskiftesygdomme. Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormoner, som virker i alle kroppens celler, og har særlig betydning under den tidlige hjerneudvikling. Ved sygdom i skjoldbruskkirtlens funktion produceres enten for meget eller for lidt stofskiftehormon, og hvis det sker under en graviditet, kan det have betydning ikke kun for moderen, men også for det ufødte barn. Jeg anvender blodprøver fra et stort antal gravide og information fra store nationale sundhedsregistre til at undersøge forekomsten og betydningen af stofskiftesygdom hos gravide herunder betydningen af dette for graviditetens forløb og barnets udvikling. Desuden ser jeg på behandlingen af stofskiftesygdomme under graviditet og på samspillet med andre sygdomme og med miljø- og livsstilsfaktorer.

Hvad har motiveret dig til at blive forsker?

Allerede som lægestuderende tænkte jeg over, at jeg gerne ville høre nærmere om mulighederne for at forske. Som nyuddannet læge blev jeg ansat ved Aalborg Universitetshospital og kom i kontakt med afdelingens professor. Jeg blev grebet af forskningen derfra og fascineret af den patientnære tilgang, hvor forskningsidéerne opstår i arbejdet med patienter, og resultaterne kan få betydning for diagnostik og behandling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Sygdomme i skjoldbruskkirtlen er hyppigt forekommende, også hos gravide, og sygdommene skal behandles for at undgå komplikationer. Der sker en række ændringer under en graviditet, også i skjoldbruskkirtlens funktion, hvilket kan gøre det vanskeligt at stille diagnosen ud fra en blodprøve. Det er endnu uafklaret såvel i Danmark som i resten af verden, om man rutinemæssigt bør undersøge alle gravide for stofskiftesygdomme. Dertil er der udfordringerne ved, at der også potentielt er risici forbundet med behandlingen.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Som medlem af Det Unge Akademi vil jeg gerne sætte fokus på mulighederne for yngre forskere i Danmark på tværs af fagområder. Jeg er selv tæt på virkeligheden og interesserer mig for overgangen fra yngre forsker til forskningsleder og de initiativer i det danske forskermiljø, som kan fremme denne proces. Der er netop i denne overgangsfase behov for værktøjer og støtte til udvikling og selvstændig forankring. Vidensdeling har altid været en hjørnesten for mig som forsker, og jeg håber også at kunne sætte fokus på dette. Når man som jeg laver patientnær forskning, er det afgørende, at det rette budskab formidles.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?

Tværfaglighed er vigtigt og eksisterer på flere niveauer i dansk forskning. Forskelligartede tiltag kan styrke det lokalt, nationalt og internationalt. For mig som læge, er der en særlig tilgang til tværfaglighed i samarbejdet mellem universiteter og hospitaler. Denne tværfaglighed er en vigtig forudsætning for at kunne drive patientnær forskning, og det interesserer mig, hvordan dette samarbejde etableres, udbygges og understøttes.

Lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg bor i Støvring lige syd for Aalborg sammen med min mand Erik, som også er forsker. Forskningen fylder meget af min tid, men jeg nyder at koble af med løbe-, vandre- og cykelture i den flotte natur i Nordjylland.