Sabina Pultz

Lektor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet


Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsfelt er socialpsykologi og arbejdsmarkedsforskning med en særlig interesse for arbejdsløshed og for andre mennesker, der er margianliserede på arbejdsmarkedet på forskellig vis. Som psykolog er jeg optaget af, hvordan betingelser påvirker den måde, mennesker leder og relaterer til sig selv på.

Jeg forsker i krydsfeltet mellem psykologi og politik. Jeg er interesseret i at forstå særligt følelsers rolle og hvordan de er koblet til politik. Indenfor arbejdsløshedsområdet har jeg bidraget til at synliggøre de indbyggede problemer, der er ved at forstå arbejdsløshed som et privat og et psykologisk problem, der får pilen til at vende indad. Mange arbejdsløse kæmper med at tvivle på sig selv og deres kompetencer. Det gør dem ikke til bedre jobsøgende. Snarere tværtimod.

På arbejdsmarkedet i dag stilles også større krav til at omsætte objektive færdigheder til et affektivt sprog. Det er ikke nok med objektive færdigheder, man skal også kunne formidle interessen i et passioneret sprog. For arbejdsløse betyder det, at det er lidt af et følelsesarbejde, de er på; de skal forholde sig til en klistrende skam, der følger med det at blive arbejdsløs, samtidig med, at de skal kultivere og demonstrere et overskud af passion i jobjagten.

Jeg er interesseret i at forstå, hvad det er for nogle underliggende værdisystemer og sociale dynamikker, der ligger til grund for, at arbejdsløse f.eks.kan komme til at skamme sig.

Hvad har motiveret dig til at blive forsker?

Jeg ville nok sige, at jeg er vokset ind i forskerrollen gennem min kærlighed til bøger; både faglige og skønlitterære. Jeg kendte ikke til forskerrollen som barn, så det er ikke noget, jeg altid har forestillet mig, jeg skulle være. Dog har jeg nok altid være nørdet og  underviste f.eks. allerede i latin, da jeg selv gik i gymnasiet, så nogen stor overraskelse er det nok ikke, at jeg er gået en videnstung vej.

Vejen til at blive forsker er også blevet synlig af at jeg har mødt nogle enormt kompetente undervisere og forskere på min vej, som har fungeret som gedigne rollemodeller og som har inviteret indenfor. Nu har jeg selv fornøjelsen af at undervise og møde studerende og forhåbentlig lykkes det indimellem at bidrage til at plante et frø.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Indenfor beskæftigelsesområdet er der en tung tradition for alene at evaluere policy effekter som job outcomes, men min og kollegers forskning peger på nødvendigheden af at forstå den arbejdsløse i et mere longitudinelt og socialpsykologisk perspektiv.  Vi skal ikke kun måle på om policies får folk hurtigere i arbejde, men også udforske, hvordan mennesker påvirkes mere bredt af at blive arbejdsløse og være i beskæftigelsessystemet både for bedre at forstå, hvad der virker godt i systemet men også for at forstå det fascinerende forhold mellem politik og psykologi.

Min forskning bidrager således også til at udvikle psykologien og socialpsykologien på en måde, der tager højde for det hele menneske som situeret med særlige betingelser, fremfor at fokusere på det isolerede individ eller intrapsykologiske fænomener. Det mener jeg er afgørende for at sikre psykologiens (mange) væsentlige bidrag i samfundet og relevante input i tværfagligt samarbejde.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Jeg glæder mig meget til at være en del af DUA og lære de øvrige medlemmer at kende. Gode faglige og sociale fællesskaber er enormt vigtige for mig, så jeg ser frem til at være en del af og bidrage til DUA.
Det forgangne år har jeg desuden været arbejdsmiljørepræsentant på mit Institut. Arbejdet dér har været benzin på mit forskningspolitiske bål. Jeg ser, hvordan de forskellige forskningspolitiske tiltag har stor betydning for betingelserne for at bedrive forskning, samt hvordan de forplanter sig i arbejdsmiljøet og (mis)trivslen. Jeg ser DUA som en væsentlig spiller, når det kommer til at presse på forskellige vigtige forskningspolitiske dagsordener.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvordan kan den bruges i dit arbejde?

Jeg nyder at sparre med kolleger indenfor andre discipliner og mærke det fælles værdigrundlag, der handler om at skabe god og saglig forskning og formidle den.

Jeg ser desuden en stor værdi i at bringe min psykologfaglighed i spil i tværvidenskabelige sammenhænge, hvor nye spørgsmål og svar kan dukke op som følge af at vi lader disciplinerne tale sammen.  Jeg synes også på mange måder, at jeg lærer mit eget fag bedre at kende i dialog med andre discipliner og alle fagligheder har nok nogle blinde vinkler, som det kan være meget sundt at få kastet lidt lys på. Dog er det min oplevelse at det er vigtigt at stå på en solid faglighed før vi stemmer i det tværvidenskabelige kor.

Lidt om mennesket bag forskeren

Privat er jeg mor til 2 døtre og bor på Nørrebro. Jeg er dedikeret vinterbader og stor fan af lakrids og musik. Aldrig for gammel til at starte på en ny hobby.