Rasmus Bjørk

Seniorforsker ved Institut for Energikonvertering og lagring, DTU

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Min forskning handler om energikonvertering, altså forskellige teknikker til at kunne konvertere energi fra en form til en anden. Det lyder meget abstrakt, men i virkeligheden er det noget, vi alle er bekendt med. Når vi for eksempel koger vand på komfuret, konverteres elektricitet til varme, og dette er netop en form for energikonvertering. Jeg arbejder primært med to typer af energikonvertering. I den ene type forsøger vi at omdanne spildvarme direkte til elektricitet ved hjælp af nogle såkaldte termoelektriske materialer, som har denne særlige egenskab. Disse har været kendt i over 100 år og bruges blandt andet til at generere strøm til NASAs Curiosity rover. I min forskning forsøger jeg at lave mere effektive materialer og systemer, så en større mængde varme kan omdannes til strøm. I den anden type energikonvertering forsøger vi at lave en ny og mere effektiv kølemaskine baseret på permanent magneter og et såkaldt magnetokalorisk materiale, der ændrer temperatur, når det bliver udsat for et magnetfelt. Min ekspertise er numerisk modellering – dvs. computermodellering - af fysikken i begge disse typer af systemer.
 
Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?
Perspektiverne for min forskning er at kunne lancere nye energiteknologier, som meget mere effektivt kan udnytte de begrænsede energiressourcer, vi har til rådighed på jorden – fx udnyttelse af spildvarme eller mere effektive kølemaskiner. Selv om jeg arbejder med anvendelsesorienteret forskning, er der stadig mange grundforskningsmæssige udfordringer, der skal løses. Den største udfordring i de kommende år bliver at få en meget bedre forståelse for, hvordan man designer selve de aktive materialer på et fundamentalt niveau. Kan vi forske os frem til materialer, som er meget bedre end de eksisterende materialer til eksempelvis at konvertere spildvarme direkte til elektricitet, så vil vi være meget tættere på at kunne lancere en teknologi, der virkelig vil være i miljøets og samfundets tarv.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?
Jeg har en stor interesse i dansk forskningspolitik, og jeg tror, det er vigtigt som forsker at ytre sig om dette emne og søge at øge indflydelse, for at systemet bliver indrettet på en mere hensigtsmæssig måde. Men hvis vi skal ændre dansk forskningspolitik, skal det selvfølgelig være til et system, der tilgodeser et bredt udsnit af forskningsområder i Danmark. Jeg vil bruge mit medlemskab af Det Unge Akademi til få mere viden om, hvordan forskning foregår på tværs af det danske universitetssystem og på at diskutere dansk forskningspolitik med andre unge forskere fra alle grene af dansk forskning og udveksle erfaringer. Måske kan vi sammen finde forslag til en bedre dansk forskningspolitik, og samtidig blive klogere på hinandens forskning.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?
Jeg tror, at tværfaglighed styrkes ved at forskere fra vidt forskellige områder mødes og præsenteres for hinandens forskning. Det lyder simpelt, men alle forskeres indbyggede nysgerrighed gør, at man altid er interesseret i at lære noget om det, andre brænder for. Jeg er ansat ved et monofakultært universitet, og glæder mig derfor meget til at høre om al den spændende forskning, der foregår uden for det tekniske område. Jeg ser tværfaglighed som en fordel for den enkelte forsker, idet ens egen forskning på den måde når længere og bredere ud, end den ellers var kommet. I mit eget forskningsområde med at udvikle fremtidens energiteknologier er tværfagligt samarbejde vigtigt, idet teknologien ikke kun skal være interessant rent forskningsmæssigt, men også være i samfundets tarv

Lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg er årgang 1980, bor i Roskilde med min kone og to drenge. Jeg har en baggrund i astronomi, og forsøger at holde mig lidt opdateret på feltet, selv om jeg nu arbejder med det noget mere jordnære energikonvertering. Dette valgte jeg, fordi jeg er vild med at kunne realisere min forskning til praktiske systemer og direkte kunne se anvendelse af det forskningsarbejde, jeg laver. I min fritid er jeg sammen med venner og familie så meget, som tiden tillader, og ellers har jeg en stor interesse for IT, og prøver at holde mig på beatet, selv om jeg har rundet de 35 år.