Nina Lock

Lektor ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg er uddannet kemiker og arbejder med fremstilling og karakterisering af materialer med henblik på katalytiske anvendelser. Målet med de katalytiske processer er aktivering af små molekyler såsom H2O (vand) og CO2. Hydrogen, der er et brændstof, kan produceres ved spaltning af vand. Det kan bruges til strømgenerering i brændselsceller med H2O som eneste forbrændingsprodukt. Drivhusgassen CO2 udledes bl.a. i forbindelse med afbrænding af fossile brændstoffer. Som partner i grundforskningscenteret CADIAC (Carbon Dioxide Activation Center) er formålet at omdanne CO2 til værdifulde byggesten, der indgår i bl.a. medicin eller polymerer.
Min tilgang til aktivering af de små molekyler er katalyse, dvs. jeg udvikler katalysatorer, der kan sænke den såkaldte aktiveringsenergi for en kemisk reaktion. Jeg har særligt fokus på materialer, der kan bruges til fotokatalytiske processer, hvor sollys bruges til at drive de kemiske reaktioner ved stuetemperatur. Helt specifikt så udvikler jeg en type katalysatorer, der består af en uorganisk såvel som en organisk komponent.
 
Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?
Idet min forskning fokuserer på udvikling af energiteknologier alternativt til fossile brændstoffer (hydrogenproduktion) og reduktion af CO2 fra atmosfæren, er forskningen aktuel i forhold til nogle af de udfordringer, menneskeheden står overfor i fremtiden (Grand Challenges). De største forskningsmæssige udfordringer er molekylernes stabilitet. Det er kendt fra dagligdagen, at vand (heldigvis!) er stabilt. Det samme gælder for CO2-molekylet, og stabiliteten er netop grunden til, at det ophobes i atmosfæren. Omdannelsen af de stabile molekyler er udfordrende, og det er et felt med stor konkurrence. Der skal tænkes ”ud af boksen” for at løse problemet!

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?
Jeg vil gerne styrke interessen for naturvidenskab og være med til at inspirere børn og unge. Derudover vil jeg gerne deltage i Det Unge Akademis aktiviteter i forbindelse med Grand Challenges. Idet min forskning fokuserer på udvikling af alternative energiteknologier og reduktion af CO2, har jeg den faglige baggrund til at deltage aktivt i fx klimadebatten. Eksempelvis kunne klimaproblematikken belyses gennem formidling i det offentlige rum – fx ved udvikling af materiale til udstilling på biblioteker eller lignende. Samtidigt vil jeg gerne som kemiker være med til at understrege, at kemi vil være en del af løsningen på nogle Grand Challenges, selvom kemien ofte i medierne betragtes som en miljøsynder. Uden kemi ville vi hverken have effektive batterier i mobiltelefonen, en ren forbrænding af bilens udstødningsgas eller lægemidler.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?
Tværfaglighed er en klar nødvendighed for at gennemføre ændringer. I forbindelse med klimadebatten og Grand Challenges er det muligt at fx kemikere, fysikere og ingeniører i samarbejde kan udvikle nye energiteknologier og -tiltag, men for at kunne implementere dem, skal der ofte en holdningsændring til hos politikerne og i befolkningen. Sociologer, økonomer, medier og kommunikation vil være er forudsætning for dels at undersøge, om tiltaget er rentabelt, og dels for at undersøge om befolkningen er imødekommende over for de ændringer i hverdagen, et tiltag måtte medføre.

Lidt om mennesket bag forskeren:
Jeg føler mig meget privilegeret over at have et job, der samtidig er en hobby, og det betyder, at kemien fylder meget i mit liv. Udover videnskaben har jeg en meget stor passion for naturen, og den for mig absolut bedste måde at koble af fra hverdagen er en vandretur i et øde område uden for mobil-masternes rækkevidde. Den friske luft, de til tider primitive forhold og den fysiske udfordring står i stærk kontrast til hverdagen. Jeg kan godt lide at kombinere den fysiske og mentale udfordring, og det har ført mig til toppen af bl.a. Island Peak i Nepal (6189 m). Herhjemme nyder jeg et par ugentlige løbeture, og jeg gennemførte mit første maratonløb i 2015. Da jeg i forbindelse med et udlandsophold i Australien tog dykkercertifikat, var der en helt ny verden, der åbnede sig for mig under havet. Jeg er så heldig at dele nogle af disse oplevelser med min kæreste Mogens.