Mikkel Gerken

Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet


Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Jeg er filosof og arbejder primært inden for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi, herunder mere empiriske kognitionsvidenskaber. Men jeg er også interesseret i sprogfilosofi og videnskabsfilosofi.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?
En del af mit arbejde er tværfagligt, fordi det blandt andet består i at kortlægge, hvordan forskellige empiriske resultater inden for kognitiv psykologi kan belyse nogle traditionelt filosofiske problemstillinger. Omvendt har det vist sig, at traditionelle filosofiske metoder kan bidrage til, at belyse problemer inden for kognitionsvidenskaberne. En relateret udfordring består i at hitte ud af, hvordan erkendelsesteoretiske indsigter kan anvendes på mere konkrete problemer. For eksempel er jeg interesseret i de roller, som ekspertudsagn kan og bør spille i samfundet. Social epistemologi er i særlig grad et område, hvor der er plads til anvendt erkendelsesteori.
Hvordan blev du interesseret i netop dit forskningsområde? Jeg er, som mange forskere, nysgerrig af natur, og det provokerer min nysgerrighed, at vi har en så dårlig forståelse af så basale begreber som ’rationalitet’, ’formodning’, ’repræsentation’, ’viden’, ’bevidsthed’ osv. Min interesse for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi udspringer af min nysgerrighed. Men jeg kan ikke underkende, at min interesse er blevet styrket ved at arbejde sammen med nogle af verdens bedste filosoffer i de år, jeg var ph.d.-studerende ved UCLA. Klassisk mesterlære fungerer fint i det 21. århundrede. Min interesse for social epistemologi udspringer blandt andet af et ønske om at applicere moderne erkendelsesteoris på konkrete problemer i videnssamfundet.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til? 
Jeg glæder mig til, at få udvidet min horisont, ved at møde andre unge forskere, som er blandt de bedste inden for deres felt. Derudover er jeg glad for at få mulighed for at repræsentere mit fag på den platform, som Det Unge Akademi udgør. Filosofi har, hvis og kun hvis det bedrives ordentligt, en masse at byde på i tværfaglig sammenhæng. Endelig ser jeg frem til at lære noget om, hvordan andre fag tackler problemer omkring reintegration af internationalt uddannede forskere, beskyttelse af grundvidenskab og forskningsbaseret undervisning, kønsmønstre, og nepotisme.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde? 
Jeg arbejder tværfagligt med bl.a. kognitiv psykologi. Tværfaglig forskning er utrolig vigtigt, men alt for ofte er tværfaglige projekter motiveret af forskningspolitiske, snarere end af forskningsmæssige, interesser. Tværfaglighed betyder meget for ansøgninger om forskningsmidler, og derfor er mange forskningsprojekter kun nominelt tværfaglige. I Danmark er der inden for mindst et fag mange forskere, der mangler basale kernefaglige kompetencer, fordi de lader sig styre af et politisk mantra om tværfaglighed. Så sat lidt på spidsen mener jeg, at tværfaglighed bedst styrkes ved at sikre de enkelte discipliners kernefaglighed. Frugtbar interdisciplinær forskning opstår, når forskellige discipliner med stærk faglig identitet samarbejder af reelle forskningsmæssige grunde. Formuleret som slogan: Tværfaglighed forudsætter faglighed.

Lidt om mennesket bag forskeren: 
Jeg er, som nævnt, ustyrlig nysgerrig og elsker af den grund obskure rejsemål. Jeg har fået nogle af mine klareste ideer på obskure steder. Nogle ting krystalliserer sig åbenbart i fremmede kulturer eller på afsides vandre –og dykkerture. Senest har jeg haft held til at lokke min amerikanske kone, Julie, med til Laos og Vietnam. Når jeg rejser, fotograferer jeg, det bedste jeg har lært, og jeg håber, at jeg en dag får tid til at lære det ordentligt. I København chiller jeg med venner og familie. Mine niecer og nevø, Alberte, Tilde og Ludvig, giver mig kamp til stregen. (I modsætning hertil kan gutterne, som jeg spiller fodbold med, kun stoppe mig med ulovlige midler. Kom ind i kampen drenge!)

 
Hvor er du vokset op, og hvor bor du nu? 
Min barndom og ungdom udspillede sig udramatisk i en dejlig kernefamilie i Roskilde. Så jeg voksede måske mest op i løbet af to sabbatår, som rygsækrejsende i Latinamerika og Caribien. Siden da har jeg boet i LA i seks år og i NYC i et halvt. Jeg bor nu på Vesterbro, og glæder mig over, at jeg er tættere på venner og familie.