Michael Bang Petersen

Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

De fleste folk associerer politik med finanslovsforhandlinger og paragraf 20-spørgsmål på Christiansborg. Men politik er langt mere. Politik handler om fordelingen af ressourcer inden for en gruppe. Det er således også politik, når et ægtepar forhandler om de huslige pligter, og når grundejerforeningen diskuterer etableringen af en ny legeplads. Politik er heller ikke et nyt fænomen. Også vores fjerne forfædre på den østafrikanske savanne bedrev politik, når de skulle dele kødet efter jagten, samarbejde om bygningen af bopladser eller gå i krig med nabostammen. Uden en sans for politik havde de ikke overlevet og havde ikke kunne kolonisere resten af verden, Min forskning fokuserer på hvordan mennesket fra naturens hånd er et politisk dyr: Hvordan vi har en hjerne bygget til politik i små, fortidige grupper, og hvordan moderne mennesker stadig bruger denne hjerne til at navigere i moderne politik. Et vigtigt fund er, at vores politiske holdninger ikke blot er baseret på fornuftige ræsonnementer, men reflekterer dybtliggende psykologiske og biologiske dynamikker.

HVAD ER DE FORSKNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER PÅ DIT FELT? 

Kortlægningen af menneskets politiske psykologi er først lige begyndt. Vi ved at centrale klassiske teorier, såsom at en persons politiske holdninger blot afspejler økonomiske kalkuler eller indsocialiserede værdier, er forkerte. Men vi ved endnu ikke, hvad det præcise alternativ er. Det er den centrale udfordring. Får vi løst den udfordring, så står vi til gengæld med svar på nogle ret væsentlige spørgsmål: Hvordan er de store, abstrakte massesamfund af i dag overhovedet mulige? Hvordan spiller mediernes historier og samfundets politiske institutioner sammen med en hjerne, der i bund og grund er bygget til et stenalderliv, for at skabe den verden, som vi kender, og som i bund og grund fungerer relativt godt? Perspektivet er altså, at denne forskning står til at kunne fortælle noget helt centralt ved det at være menneske.

HVAD VIL DU BRUGE DIT MEDLEMSKAB AF DET UNGE AKADEMI TIL?

At være medlem af Det Unge Akademi giver mig mulighed for at styrke formidlingen af min forskning til offentligheden og møde andre forskere, der brænder for tværfaglighed og indgår i tværfaglige netværk. Jeg ser frem til værdifulde læringsprocesser om begge ting.

HVORDAN MENER DU, AT MAN KAN STYRKE TVÆRFAGLIGHEDEN –OG HVAD KAN DEN BRUGES TIL I DIT ARBEJDE? 

Min forskning er i sin grundkerne tværfaglig. Mine forskningsmæssige problemstillinger er klassiske spørgsmål i statskundskaben, men for at besvare disse problemstillinger trækker jeg på indsigter fra evolutionsbiologi, neurovidenskab, antropologi og psykologi. Det kræver, at man kan samarbejde med andre uden for sit fagfelt. For man kan simpelthen ikke vide det alt sammen selv. Jo bedre sådanne samarbejder understøttes, jo stærkere bliver tværfagligheden.

HVOR ER DU VOKSET OP, OG HVOR BOR DU NU?

Jeg er født i Kolding og opvokset i en lille by, Almind, mellem Kolding og Vejle. I dag bor jeg i Aarhus