Matthew Larsen

Lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg beskæftiger mig med det antikke Middelhavsområde med fokus på tidlige kristne samfund i de første par århundreder e.Kr. I min forskning bringer jeg arkæologi og materiel kultur i samtale med tekstkilder for at forstå "everyday practices", dagligdagen og kulturhistorien for de første generationer af Kristus-troende. Min nuværende forskning fokuserer på tidlige kristne og fængslets historie.

Hvad har motiveret dig til at blive forsker?

Jeg tror, jeg valgte at blive forsker af tre hovedårsager. For det første elsker jeg følelsen af opdagelse. Jeg synes det er rigtig spændende, når jeg er i marken eller i arkivet og finder en kilde, der har været overset i årevis, som sætter en brik af det akademiske puslespil sammen på en måde, der giver et nyt svar på et gammelt problem. For det andet tror jeg på vigtigheden af historiske fakta, især i den nuværende globale kontekst. Jeg elsker evnen til at bruge forskning til at udfordre mangeårige fortællinger om vigtige kulturelle spørgsmål, såsom brugen af Bibelen eller fængslernes historie. For det tredje elsker jeg muligheden for at dele min forskning med andre forskere, med studerende og med offentligheden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

En af udfordringerne ved min nuværende forskning er, at både fængselsstudier såvel som oldtidshistorie næsten fuldstændigt har undgået spørgsmålet om fængslets førmoderne historie. For eksempel begyndte sociologen Didier Fassin sin indflydelsesrige bog Prison Worlds (Polity; 2017) med at hævde, "Prison is a recent invention". Dette er forkert og dybt misvisende i forhold til større spørgsmål om den globale fængselskrise. Der er et væld af arkæologiske, epigrafiske, visuelle, litterære og papyrologiske kilder om fængsling i den antikke verden, men meget få har undersøgt spørgsmålet før. Så det første, der skal gøres, er at opbygge en database med kilder både til mit eget arbejde og fremtidige forskeres. Dette kræver et stringent samarbejde med forskere inden for en række forskellige felter og arbejde på tværs af traditionelle faglige akademiske grænser.

At studere fængslets gamle historie giver et nyt perspektiv på, hvad fængsling var og er, og derfor hvad det kan være. For eksempel giver det et perspektiv på forskellene mellem intention og effekt, mellem teori og praksis, mellem ideologi og materielle realiteter, når det kommer til fængsling, straf og samfund.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Jeg kommer fra en amerikansk akademisk forskningskontekst, og den danske forskningskontekst er stadig noget ny for mig. Det gør DUA til en rigtig vigtig forskningskontekst for mig af to grunde. Først vil medlemskab og deltagelse i DUA give en ideel kontekst for et tværfagligt netværk og samarbejde til udvikling af min karriere som amerikansk forsker i en dansk universitets- og offentlig kontekst. For det andet håber jeg, at min erfaring som forsker fra USA kan bidrage positivt og give forskellige perspektiver på aktuelle diskussioner relateret til dansk forskningspolitik.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?

En af mine kolleger i Princeton Society of Fellows plejede at sige, at det ikke kun handlede om et "tværfagligt" fællesskab, men et "udisciplinært". Jeg tror, ​​at den form for arbejde virkelig har gjort indtryk på mig, da jeg har set, hvordan de traditionelle forskningssiloer ofte kan hæmme vores evne til at stille uortodokse, men presserende spørgsmål. Tværfaglig forskning kræver en bevidst indsats, men den kan have vigtige gevinster.

Tværfagligt samarbejde har været en vigtig katalysator for mit nuværende forskningsprojekt. For eksempel opdagede jeg mit aktuelle forskningsemne om fængslernes historie gennem samtaler med venner på Yale Law School og gennem kunstnere i New York, der arbejder med emnet. Jeg opdagede et væld af oplysninger om fængsler gennem arkæologisk forskning, både i arkiver og i feltundersøgelse og udgravning. Jeg lærte, hvordan man bruger fotogrammetri til at bygge 3D-modeller af fængsler gennem kolleger, der arbejder inden for teknologi og billedbehandling på Princetons Council on Science and Technology. Jeg bliver presset til at stille nye spørgsmål til mine kilder gennem kolleger, der arbejder med fængselsstudier og med offentlig politik og fængselsreform eller afskaffelse.

Lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg er gift med Lauren, som er fotograf, og vi har tre skønne børn, som alle går på den samme danske folkeskole. Vi bor på Østerbro med vores hund, Milo. Mens vi oprindeligt er fra Texas, har vi boet i New York City-området de sidste ti år, inden vi flyttede til Danmark i 2021. Jeg elsker at rejse, dyrke motion og lave mad, men ikke på samme tid. Hvis du ser nogen cykle rundt i København med cowboystøvler på, såer det nok mig.