Louise Kruse Jensen

Lektor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg forsker i kroniske proteseinfektioner forårsaget af bakterier. Flere og flere patienter får indsat nye kunstige led som for eksempel knæ og hofter, og selvom indsættelsen foregår under meget sterile forhold, sker der alligevel jævnligt en bakteriel kontaminering. Bakterierne fører til, at der opstår en kronisk proteseinfektion, som skal nedkæmpes med kirurgisk revision og flere ugers antibiotikabehandling. Mit bedste ”forskningsværktøj” er en grisemodel, som jeg selv har udviklet. Grise inficeres af de samme bakterier som mennesker, og ved at studere syge grise kan man opnå en øget forståelse af de mekanismer, som styrer og regulerer en kronisk infektion. Jeg syntes, det er utrolig spændende at udforske og forstå den patologi (betændelsestilstand), som infektiøse bakterier medfører. Når jeg udforsker kroniske infektioner, gør jeg det ved at analysere meget tynde vævssnit med et mikroskop. Formålet er at få øje på helt bestemte molekyler og se, i hvilke celler de findes. Meget af den viden, vi har i dag om behandling af kroniske bakterielle infektioner, kommer fra laboratorieforsøg, men laboratorieforsøgene kan ikke altid sammenlignes med, hvordan virkeligheden er i en krop, der er inficeret med bakterier. Derfor er det helt afgørende, at man kan anvende gode dyremodeller for at bringe forskningen videre.

Hvad har motiveret dig til at blive forsker?

I løbet af de sidste 2 år på dyrlægestudiet gik det op for mig, at jeg gerne ville være forsker. Jeg blev introduceret til forskningsverdenen via kurset biomedicin og fik øjnene op for, at en dyrlæge ikke behøver at være sådan en, der kører rundt i grønne gummistøvler. Jeg har altid haft en grundlæggende nysgerrighed på, hvordan naturen er sat sammen og på, hvordan sygdomme opstår og udvikler sig. Derfor var det oplagt at skrive en ph.d. indenfor veterinær patologi, da muligheden bød sig. Ret hurtigt i mit ph.d.-forløb fandt jeg ud af, at jeg gerne ville forsøge at blive i forskningsverdenen. Jeg er enormt motiveret af at gøre nye opdagelser og synes, det er helt fantastisk (privilegeret) at have muligheden for at gøre det som en del af sit job.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Når man arbejder med kroniske bakterielle infektioner, er den helt store udfordring antibiotikaresistens. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod menneskeheden. Desværre går udviklingen af ny antimikrobiel medicin alt for langsomt. Derfor er det meget nødvendigt, at der både forskes i ny antimikrobiel medicin, og at der udvikles nye teknologier, som muliggør, at eksisterende antibiotikatyper kan anvendes på nye og langt mere effektive måder. Begge dele rummer store perspektiver, og begge dele er min forskningsgruppe involveret i.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Jeg håber, at jeg kan bruge mit medlemskab af akademiet til at skabe et stort og tværfagligt netværk. Jeg glæder mig til at møde en masse andre dygtige, unge forskere fra vidt forskellige forskningsfelter. Jeg er sikker på, at det vil være ekstremt inspirerende at mødes på tværs af forskellige fag, og at det vil bringe stor kreativitet og nye måder at se verden på. Derudover glæder jeg mig også til at bidrage til DUA's arbejde inden for forskningsformidling og forskningspolitik. Jeg tror på, at man i en organisation som DUA kan påvirke forskningspolitiske beslutninger og strategier. Jeg savner, at man sikrer bedre forhold for unge forskere, og at man giver plads til vidensberigelse, som ikke nødvendigvis kan vejes og måles her og nu. Jeg håber, at DUA kan spille en vigtig rolle i forhold til at oplyse om værdien af den frie forskning og vigtigheden af forskning inden for små fagområder. 

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvordan kan den bruges i dit arbejde?

Min egen forskning er af natur meget tværfaglig. Jeg samarbejder med kemikere, biologer, læger og biomedicinere fra USA og hele Europa. Det bedste, jeg ved, er, når mit forskningsfelt udvides på baggrund af ny viden fra andre discipliner. Dermed opnår jeg noget, som jeg aldrig selv ville være kommet frem til via egne kompetencer. Jeg tror, at man via DUA kan udvikle initiativer, der inspirerer til tværfaglighed på de danske universiteter, samtidig med at niveauet på de enkelte fagområder prioriteres højt.

Lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg bor lidt syd for Køge sammen med min mand og vores to dejlige piger. Fritiden bruges mest på familiehygge, havearbejde og børnenes fritidsaktiviteter. Jeg drømmer om, at jeg snart får tid til at have en hest igen.