Karen Gram-Skjoldager

Lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Hvad er dit forskningsfelt - kort beskrevet?
I min forskning interesserer mig for internationale organisationer og international ret i det 20. århundrede. I globaliseringens tidsalder spiller internationale institutioner en afgørende rolle som omdrejningspunkter for reguleringen af de hurtigt voksende politiske, økonomiske og sociale relationer og konflikter mellem og på tværs af staterne. Jeg interesserer mig for, hvordan de europæiske stater – og især Danmark – historisk set har brugt de internationale organisationer og regimer til at forfølge deres nationale interesser, og hvordan de nye internationale regler og rammer har været med til at omforme staterne ved at indlejre dem i nye, tætte politiske, økonomiske, sociale og kulturelle netværk og fællesskaber. Jeg har bl.a. arbejdet med Folkeforbundet og udviklingen i diplomatiet som institution og profession efter Anden Verdenskrig. For tiden arbejder jeg med at kortlægge, hvornår og hvordan Europaretten som en akademisk disciplin og som en politisk tænkemåde kom til Danmark i 1950’erne og 1960’erne.

Det er ofte nødvendigt at indsamle tusindvis af sider historisk dokumentation for at kunne svare på de spørgsmål, jeg er interesseret i.

Hvad består dit arbejde i? Hvordan arbejder du?
En stor del af mit forskningsarbejde består i at opspore og indsamle forskellige typer historisk dokumentation og kildemateriale fra arkiver og biblioteker rundt omkring i Danmark og i udlandet. Det materiale, jeg indsamler, kan være alt fra tidsskriftsartikler og politiske taler til fortrolige notater og private breve skrevet af kendte politikere eller ukendte diplomater og embedsmænd. For det meste er det nødvendigt at indsamle tusindvis af sider af historisk dokumentation for at kunne svare på de spørgsmål, jeg er interesseret i.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden? Og hvad kan den bruges til i dit arbejde?
De spørgsmål, jeg arbejder med, interesserer ikke kun historikere. Udviklingen hen mod en tættere sammenfletning af nationale og internationale autoriteter og kompetencer interesserer også forskere inden for politologi, antropologi, sociologi og jura – blot i et nutidigt perspektiv. For at lave gode historiske analyser, henter jeg og mine historiker-kolleger en masse inspiration fra disse nabodiscipliner. Det tværfaglige perspektiv hjælper os til udvikle teoretisk konsistente, metodisk og begrebsligt klare analyser af de forandringsprocesser, de internationale organisationer har igangsat i et historisk perspektiv. Ved at indgå i en tæt tværfaglig dialog, bliver vi også i stand til at sætte vores forskning i spil som en ressource inden for vores nære nabodiscipliner. 

Hvordan blev du interesseret i netop dit forskningsområde?
Selv om jeg, som de fleste andre historikere, interesserer mig for mange forskellige historiske perioder og emner, har jeg siden jeg begyndte at læse på universitetet været fascineret af at arbejde med historiske emner, der peger direkte frem mod nogle af de vigtige politiske udviklinger og udfordringer, som politikere og samfund står over for i dag, og som kan være med til at give historisk og kulturel dybde og perspektiv på dem.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?
På et tidspunkt, hvor en stadig større del af den akademiske fagudvikling og forskningspolitiske debat udspiller sig som strategisk styrede diskussioner inden for de enkelte danske universiteter, vil jeg gerne bruge mit medlemskab af Det Unge Akademi til at udvikle Det Unge Akademi som en institution, der fremmer faglige og forskningspolitiske debatter og vidensudvekslinger med samfundet på tværs af akademiske institutioner og fagmiljøer.  Et af de emner, jeg gerne vil være til at sætte på dagsordene,n er spørgsmålet om, hvordan vi sikrer og udvikler kvaliteten i undervisningen på de danske universiteter på et tidspunkt, hvor studenterindtaget vokser, uddannelserne internationaliseres og studentergrundlaget bliver mere mangfoldigt. 

Hvor er du vokset op, og hvor bor du nu?
Jeg er vokset op i Løgumkloster og bor nu i Aarhus.