Ida Moltke

Lektor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Kort fortalt består min forskning i at udvikle og bruge statistiske metoder og computerprogrammer til at analysere DNA. Formålet med analyserne spænder ret vidt: fra at finde genetiske årsager til type 2 diabetes, over at blive klogere på, hvordan verden er blevet befolket, til at finde ud af, hvordan vi mennesker genetisk har tilpasset os livet i ekstreme miljøer som for eksempel Arktis. Med andre ord spænder min forskning over flere forskellige forskningsfelter inklusiv medicinsk genetik, historie og evolutionsbiologi.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Som nævnt forsker jeg blandt andet inden for medicinsk genetik, historie og evolutionsbiologi. Men jeg er uddannet i datalogi og statistisk genetik – og er altså hverken læge, historiker eller biolog. En af udfordringerne i min forskning er derfor at sørge for, at mine forskningsresultater ender et sted, hvor de har potentiale til at blive til gavn - enten direkte eller via yderligere forskning. For eksempel er et typisk resultat fra mine analyser inden for medicinsk genetik, at jeg finder en eller flere DNA mutationer, der forårsager en bestemt sygdom. De fund er interessante, men bliver først rigtigt værdifulde, hvis de i sidste ende fører til bedre forebyggelse eller behandling. Blandt andet derfor samarbejder jeg næsten altid med eksperter inden for de felter, min forskning omhandler. For eksempel samarbejder jeg med læger, der er eksperter i type 2 diabetes og som er med til at sørge for, at der bliver fulgt op på mine analyseresultater om type 2 diabetes, så de forhåbentlig en dag bliver til gavn for patienter.    

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?
Som forskere formidler vi ofte kun vores forskningsresultater videre til vores forskerkolleger. Men jeg mener også, at vi har et ansvar for at dele vores resultater med offentligheden, ikke mindst for forhåbentlig at inspirere nye unge talenter til at blive forskere i fremtiden. En af de ting, jeg gerne vil bidrage til gennem Det Unge Akademi, er derfor at hjælpe med at sørge for, at forskning i højere grad bliver kommunikeret bredere ud. Derudover tænker jeg, at Det Unge Akademi er en fantastisk mulighed for at udveksle ideer og erfaringer med en masse dygtige unge forskere, der er nogenlunde samme sted i deres karriere som jeg.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?

Stort set al min forskning er tværfaglig. For eksempel foretager jeg al min forskning i type 2 diabetes i samarbejde sammen med læger, der er eksperter i diabetes. De bidrager med ekspertviden i type 2 diabetes, mens jeg med min baggrund i statistisk genetik står for at modellere og analysere data. Min erfaring er generelt, at tværfagligt samarbejde er virkelig givtigt, fordi det kan muliggøre og styrke projekter. Min erfaring er desuden, at det er sjovt, fordi man lærer en masse af hinanden undervejs. Derfor tænker jeg umiddelbart, at – hvis et tværfagligt samarbejde naturligt giver mening – så skal der faktisk relativt lidt til for at få noget godt ud af det, når det først er etableret. Så hvis man skal styrke tværfaglig forskning, tror jeg, at man ville komme langt med at gøre noget for at facilitere etableringen og opstartsfasen af sådanne samarbejder.
 
Lidt om mennesket bag forskeren:
Jeg er født og opvokset i København og er for nyligt flyttet tilbage dertil efter ca. 3 år i Chicago. Jeg bor nu på Nørrebro med min kæreste, som også er forsker. I min fritid elsker jeg at dyrke sport, især basket som jeg har spillet siden jeg var 14. Jeg elsker desuden at rejse og at opleve naturen. For eksempel er ture med mine veninder til Nordnorge, Filippinerne og Florida for at snorkle med henholdsvis spækhuggere, hvalhajer og søkøer blandt mine allerbedste rejseminder. Og det samme er road trips til og vandreture i Grand Teton og Glacier National Parks i USA med min kæreste.