Dorthe B. Ravnsbæk

Lektor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Med en baggrund som kemiker, har jeg specialiseret mig i udvikling af nye materialer til energiopbevaring og studier af materialestruktur på nano- og atomar-skala. Dette er omdrejningspunktet for min forskningsgruppe ved Syddansk Universitet. Min forskning omhandler hovedsageligt udvikling af nye typer genopladelige batterier, der er mere effektive, miljøvenlige og billigere end den nuværende teknologi. Vi sigter i høj grad mod nye løsninger, der er optimale til elektriske køretøjer, systemer til stabilisering af belastningen på det elektriske net og opbevaring af vedvarende energi.

Min forskning har tre hjørnesten: Kemisk design og fremstilling af nye materialer, undersøgelse af energiopbevaringsegenskaber, og studier af materialernes opbygning på nano- og atomarskala. Ved at se på sammenhængene mellem disse hjørnesten får vi ny forståelse for, hvorledes vi kan designe bedre batterimaterialer. Desuden er jeg meget optaget af, hvorledes de atomare strukturer ændres, mens batteriet er i brug - altså under af- og opladning. Med nye teknikker til at ”se” ind i batterier, mens de er i brug, opnår vi nye informationer om de mekanismer, der foregår i batteriet, som leder til nye materiale-design-kriterier.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?
En af de store udfordringer i min forskning er, at et funktionelt genopladeligt batteri består af en række komplekse kemiske komponenter, som alle er uundværlige i forhold til funktionen. Det er derfor svært at konstruere modelsystemer eller isoleret studere de enkelte komponenter uden at så tvivl om resultaterne. En anden udfordring er, at genopladelige batterier er en teknologi i rivende udvikling. Derfor går forskningen utroligt stærkt, hvilket betyder, at det kan være svært at være helt opdateret på de sidste nye gennembrud.   

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?
Jeg vil først og fremmest gerne være med til skabe interesse for videnskab og forskning både i den generelle befolkning men i særlig grad hos børn og unge. Det er fantastisk at vække andres interesse for videnskab – på alle niveauer. Derudover ligger det mig meget på sinde at give nuværende og kommende forskere (f.eks. ph.d.- studerende og post docs) god vejledning i forhold til karrierevalg. Endelig har jeg qua min energirelaterede forskning en stor interesse for samfundsmæssige, politiske og økonomiske forhold. Jeg ønsker i høj grad at diskutere både min og andres forskning samt relevante samfundsemner med forskere fra anden faglig baggrund.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?
Min forskning er i en naturvidenskabelig kontekst meget tværfaglig, idet jeg benytter metoder og teoretiske principper fra kemi-, fysik- og ingeniørvidenskab, og derfor samarbejder med forskere inden for disse faggrene. Tværfagligheden bibringer altid nye perspektiver, da forskellige faglige traditioner medfører, at vi anskuer problemer forskelligt. Derfra kommer de utraditionelle løsninger.

Jeg har desuden de seneste år været involveret i aktiviteter, der kobler forskning med innovation og udvikling både i forbindelse med egentlige forskningsprojekter, studenter-virksomhedsprojekter og i min undervisning. Det har givet mig helt nye perspektiver på brede tværfaglige samspil, som jeg mener, i mange tilfælde vil kunne bibringe helt nye muligheder og veje i vores forskning.

Lidt om mennesket bag forskeren:
Jeg bor nær Fredericia sammen med min 9 måneder gamle datter og min mand Jens. Med en lille dejlig datter og et job, som jeg nyder og går meget op i, er der ikke så meget fritid tilovers. Men når jeg holder fri, nyder jeg at være sammen med min familie og nære venner og at rejse – særligt i USA, hvor vi har boet i to år. Jeg bruger også gerne tid på små gør-det-selv projekter og håndarbejde. Og så elsker jeg at sidde i min gode lænestol og hækle, mens jeg ser en god engelsk krimi (jeg er altså ikke 100 år gammel).