Christoffer Clemmensen

Lektor, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg forsker i menneskets energistofskifte. I min forskningsgruppe arbejder vi blandt andet på at forstå hvordan forskelligartede miljøfaktorer (herunder diæt, fysisk aktivitet, medicin, rygning, temperaturpåvirkning og stress) interagerer med vores individuelle genetik mod at forme vores metaboliske helbred.

Vi er især fokuseret på at kortlægge de neuro-endokrine mekanismer som styrer appetitreguleringen, energiomsætningen samt individets motivation til at prioritere specifikke typer af fødevarer. Under et måltid inducerer mave-tarm systemet en myriade af biokemiske processer, som dirigerer andre organer til at igangsætte en lang række koordinerede metaboliske processer. Der sendes blandt andet signaler til hjernen, som responderer ved at korrigere appetit og adfærd. Vi forsker i at kortlægge hvordan specifikke signalstofsystemer i hjernen integrerer disse mange og forskelligartede typer af biokemisk information.

 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

I moderne samfund ”vælger” en stor del af befolkningen (50-70%) en livsstil, som har alvorlige helbredskonsekvenser. Dette afspejles i en global eksplosion i antallet af overvægtige og fede samt i en associeret stigning i forekomsten af hjertekarsygdomme og diabetes. Vores indsigt i de neurobiologiske og molekylærbiologiske mekanismer som ligger til grund for udviklingen af disse sygdomme og herunder ”valget” af en uhensigtsmæssig livsstil, er vokset eksponentielt over de seneste 25 år. Vi er samtidig blevet enormt dygtige til at udvikle lægemidler, som dæmmer op for disse ”livsstilsygdomme”, og som derfor har umiddelbare samfundsbedrende effekter (på økonomi og sundhed). Men det fundamentale problem ligger stadig uberørt under overfladen - vi konstrueret et samfund hvori det moderne menneskes genetik kommer til kort.


Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Som medlem af Det Unge Akademihåber jeg at bidrage til et øget fokus på en række væsentlige forskningsformidlings- og forskningspolitiske udfordringer. Jeg ser blandt andet et aktuelt behov for at debattere hvorvidt den udtalte performancebaserede kultur, som hersker indenfor moderne forskning, i virkeligheden kompromitterer nytænkning og videnskabelige gennembrud.

Derudover ser jeg frem til at møde en masse åndsfæller og ligesindede i Det Unge Akademi der, ligesom jeg, brænder for forskning. Jeg glæder mig til at blive klogere på andre fagligheder, blive udfordret på mine holdninger og fordomme, og derigennem opnå nye perspektiver på mit eget felt.

*Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges i dit arbejde?

Jeg er af den overbevisning, at de helt store videnskabelige spørgsmål kun kan takles gennem langstrakte og tværvidenskabelige forskningssamarbejder – og at de helt store videnskabelige spørgsmål kun kan identificeres og formuleres i tværfaglige fora. Det Unge Akademi er et enestående eksempel på, hvordan tværfaglighed kan styrkes.

Lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg er født og opvokset i Skive i Midtjylland og bor nu i København med min hustru Louise og vores datter Anna-Clara. Jeg har i forbindelse med min forskning boet i henholdsvis Ohio, USA (2011) og i München, Tyskland (2013-2017). Når jeg ikke har gang i et eller andet forskningsrelateret, forsøger jeg at holde mig fysisk aktiv samt udøve lidt åndsberigelse ved at læse videnskabshistorie eller filosofi.