Casper Sylvest

Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Jeg interesserer mig for den politiske, sociale og kulturelle betydning af ideer, repræsentationer og teknologier i historisk perspektiv. I øjeblikket er jeg særligt optaget af brintbombens udvikling og dens konsekvenser for forståelsen af en lang række politiske og sociale forhold, fx politisk autoritet, sikkerhed og global politik.   

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?
Udfordringen er kort sagt at forstå, hvordan vi kom hertil; hvordan mange væsentlige ideer og forestillinger er blevet skabt og forandret gennem det 20. århundrede. Et godt eksempel her er muligheden for at se på den Kolde Krigs historie med nye briller. Her var kernevåben og ideologisk konflikt med til helt gennemgribende at militarisere verdenspolitikken. Men en del af vores nuværende verdensbillede – den blå planet, klimaforandringer, etc. – var i vid udstrækning også et produkt af militariseringen, der særligt i USA finansierede meget af den forskning og dataindsamling, der skabte alternative verdensbilleder, der har politisk betydning i dag. Det samme gælder rum-kapløbet, der jo gav os de første billeder af kloden – billeder der har en rig kulturhistorie. For at forstå sådanne nogle begivenheder og forløb må vi arbejde tværfagligt. Studiet af politisk historie og international politik bliver stærkere hvis det også forstår sig på visuelle repræsentationer, på teknologiers sociale og politiske effekter eller på videnskabshistorie.
Endelig tror jeg det er vigtigt at forstå hvor centrale atomvåben og den kultur, der opbyggedes omkring disse våben, har været for moderne sikkerhedspolitik. Og det er måske særligt vigtigt på et tidspunkt hvor denne type våben efter en tid med mindre politisk opmærksomhed nu igen er på den globale dagsorden.

Hvordan blev du interesseret i netop dit forskningsområde?
Mine interesser for international politik og intellektuel historie har fulgt mig, siden jeg startede med at læse på universitetet. Min nuværende interesse for fremvæksten af globale visioner, ideer og ideologier i anden halvdel af det 20. århundrede udspringer af et samarbejde med en kollega, Rens van Munster, der nu er på Dansk Institut for Internationale Studier. Vi begyndte at snakke om det besnærende, det nødvendige og det farlige ved koblingen mellem det ”planetære” verdensbillede og globale sikkerhedstrusler.  Det ledte til en undren over, hvor den type ideer kom fra, om der var forløbere – og, ja, så var vi i gang.   

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?
Først og fremmest til at blive klogere og udvide min horisont – jeg har en udpræget tværfaglig profil, der rækker ind i studiet af fx ret, teknologi, film, videnskabshistorie, etc., så jeg ser meget frem til at få ny inspiration. Og så håber jeg, at jeg har noget viden, andre kan drage nytte af.

Derudover har jeg en interesse for forskningspolitik og dens konsekvenser for forskerroller, arbejdsmønstre og karriereveje. Det glæder jeg mig til at diskutere med andre yngre forskere.  

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?
Tværfaglighed er uhyre vigtigt for skabelsen af viden, og den vokser bedst i den nysgerrige samtale. Akademiske discipliner er vigtige i sig selv og som historiske institutioner, men de kan somme tider virke som barrierer for vidensudveksling og nytænkning. Det skyldes ikke mindst, at meget videnskab i stigende grad er specialiseret og fragmenteret. Sådan har det ikke altid været. Så faggrænser har godt af at blive udfordret, særligt hvis det sker med en vis ydmyghed. 

Lidt om mennesket bag forskeren:
Når jeg ikke arbejder eller øver mig i at være forælder, zoomer jeg ud på golfbanen tæt på, hvor jeg bor. En runde golf tidligt om morgenen, eller når solen begynder at gå ned, er på min personlige liste over meningsfulde øjeblikke.

Hvor er du vokset op, og hvor bor du nu?
Jeg er vokset op på Sydfyn, og efter studier i København og Cambridge er jeg vendt tilbage til det fynske. Jeg bor nu i Nyborg med min lille familie.