Birgitte Kornum

Seniorforsker, Molecular Sleep Laboratory, Glostrup Hospital

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

Jeg interesserer mig for de molekylære mekanismer der regulerer søvn og for interaktionen mellem søvn og immunforsvaret. Neuropeptidet hypocretin er helt centralt for reguleringen af søvn og træthed, og min forskningsgruppe studerer de mekanismer, der regulerer hypocretin, med særligt fokus på interaktionen med immunforsvaret. Vi angriber denne problematik fra forskellige vinkler. Studier af biologiske prøver fra mennesker: Det har hidtil ikke været undersøgt, hvorvidt hypocretin-systemet påvirkes negativt af mørke vintre, men vi har netop målt hypocretin hos knap 200 individer hen over året og set en klar årstidsvariation. Dette tyder på, at hypocretin signalerer mindre i perioder med kort dagslys, og det har flere vigtige konsekvenser. Træthed påvirker livskvalitet for raske såvel som en bred vifte af patienter. Ved at forstå hvorfor hypocretins funktion er nedsat om vinteren, vil vi kunne udvikle målrettet behandling for træthed i dagtimerne og potentielt forøge livskvaliteten for mange. Studier af mus:  Ved at indsprøjte signalstoffer fra immunforsvaret i mus kan vi undersøge påvirkningen af hypocretin systemet og undersøge konsekvenserne for søvn målt med elektrofysiologiske metoder. Dette gør os klogere på hvorfor sygdoms- og stresstilstande, der aktiverer immunforsvaret, kan ændre søvnen og søvnmønsteret. Hjerneceller i kultur:  Ved søvnsygdommen narkolepsi mister patienterne de hypocretinerge neuroner formentlig ved et autoimmunt angreb (patientens eget immunforsvar angriber raskt væv). H1N1-vaccinen fra vinteren 2009-10 øgede risikoen for narkolepsi – særligt i Norden. Dette underbygger hypotesen om autoimmunitet. Vi kan i laboratoriet få hjerneceller til at gro i kultur. Dette giver os mulighed for at studere de molekylære mekanismer, der regulerer de hypocretinerge neuroner, og de mekanismer, der normalt beskytter hjernecellerne mod angreb fra immunforsvaret. 

HVAD ER DE FORSKNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER PÅ DIT FELT? 

Søvn er stadig et overset fænomen i mange sammenhænge, og moderne mennesker har en tendens til at nedprioritere søvn frem for fritidsaktiviteter og karriere. Det er et stort problem, da søvnen er vital for særligt hjernens funktion, men også for at vedligeholde et stærkt immunforsvar. Samtidig er der en voksende erkendelse af at immunforsvaret spiller en stor rolle for opretholdelse af en rask hjerne. Dette forskningsfelt er meget nyt og der er mange uudforskede områder i forhold til interaktionen mellem hjernen og immunforsvaret og den rolle søvnen spiller i forhold til dette. Der er brug for mere forskning på området, så vi bedre kan forstå konsekvenserne af for lidt søvn.

 

HVAD VIL DU BRUGE DIT MEDLEMSKAB AF DET UNGE AKADEMI TIL?

Jeg vil benytte den unikke position det unge akademi har i Danmark til at skabe mere fokus på alt det gode den frie forskning gør. Jeg vil gerne være med til at styrke tværfaglighed og internationalisering i det Danske miljø. Der er også brug for mere fokus på unge forskeres vilkår, så det store potentiale vi har udnyttes bedre.

 

HVORDAN MENER DU, AT MAN KAN STYRKE TVÆRFAGLIGHEDEN – OG HVAD KAN DEN BRUGES TIL I DIT ARBEJDE? 

Tværfaglighed er enormt inspirerende og kan virkelig åbne en forskers øjne for hvor den enkeltes ekspertise kan bruges i en større samfundsmæssig sammenhæng. Jeg forventer at mine egne forskningsresultater vil kunne række længere ud og få en større betydning, hvis de indgår i tværfaglige projekter, og i sidste ende er det jo det der tæller - at forskningsresultaterne kommer ud og bliver brugt til noget. 

 

LIDT OM MENNESKET BAG FORSKEREN:

HVOR ER DU VOKSET OP, OG HVOR BOR DU NU?

Jeg er vokset op i Taulov mellem Fredericia og Kolding, og flyttede til København for at studere. I årene 2009-2012 boede jeg i San Francisco mens jeg var post doc på Stanford Universitet, og det var en fantastisk oplevelse at være bosat i udlandet og være en del af forskningsmiljøet på Stanford. Nu er jeg tilbage i København og bor på Frederiksberg med min mand og 2 piger. På trods af vejret nyder jeg at bo i Danmark, hvor der er en god ballance mellem familieliv og karriere. Samtidig er her også mange spændende forskningsmæssige muligheder.