Anders Bjørk

Tenure Track Assistant Professor ved Institut for Geoscience & Naturressourcer, Københavns Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg arbejder med at forstå og kortlægge hvordan Grønland og Antarktis reagerer på klimaændringer. Arbejdet er delt op i bearbejdning af fly- og satellitbilleder samt observationer ude i felten.

Hvad har motiveret dig til at blive forsker?

Som ung studerende blev jeg grebet af forskningen på grund af det feltarbejdet. Det var fantastisk at komme på ekspeditioner og arbejde med teorien i praksis. Som årene er gået drives jeg mere og mere af forskningens perspektiver. Det er ekstremt motiverende for mig at arbejde i et felt, hvor vores resultater har stor betydning for forståelsen af klodens fremtid.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Vi er altid udfordret af hvilke data vi har til rådighed. Da vores forskningslokaliteter ligger i nogle af verdens yderste og mest ugæstfrie afkroge af verden, betyder det ofte at vi er ekstremt begrænset. Det kræver en kreativ tilgang til arbejdet, som i disse tider bliver hjulpet godt på vej af en sand eksplosion af data indsamlet fra satellitter.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

Jeg vil bruge DUA til at blive klogere på hvad der rør sig. Jeg er bliver grebet af mennesker der går op i hvad de laver, og DUA er det perfekte sted at mødes og diskutere. Forskningsverdenen kan også være svær at manøvrere rundt i, for ingen ved alt, og her er netværket ekstremt værdifult. Sidst men ikke mindst giver DUA også en fantastisk mulighed for at formidle og påvirke forskningsdagsordenen.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?

Jeg mener at det fysiske møde og interessen i at forstå andres problemstillinger er udgangspunktet for tværfaglighed.

Mit eget felt er i høj grad tværfagligt, da vi studerer store naturlige systemer der er påvirket af alt fra vejrsystemer, havstrømme til planetens bane om solen. Vi kommer ikke særlig langt med vores forskning hvis ikke vi involverer andre forskningsgrene. De store opdagelser i mit felt skyldes næsten altid nybrud i andre forskningsfelter, som vi kan udnytte og adoptere.

Lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg er familiefar med tre børn, og det går al min tid med når jeg ikke er på arbejde. Jeg håber at kunne vise og opleve verden sammen med familien, for jeg er slet ikke færdig med at se den endnu. Jeg er også en gammel Svendborg-dreng og længes ofte efter havet. En dag sejler jeg jorden rundt!