Amalie Skovmøller

Adjunkt ved Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsfelt befinder sig i skæringspunktet mellem arkæologi og kunsthistorie. Jeg er uddannet klassisk arkæolog, og har forsket i skulpturer fra antikken og frem til i dag. Særligt er jeg optaget af skulpturers materialer, og har i flere år studeret hvidt marmor som igennem de sidste 2800 års kunsthistorie er blevet udvundet og cirkuleret bredt fra Middelhavet til Skandinavien og fra Indien til USA. Jeg er særligt optaget af hvordan marmorets materielle egenskaber er blevet forhandlet forskelligt i dialog med skiftende tiders ideer om æstetik, og mine studier spænder derfor bredt: Fra antikkens bemalede marmorskulpturer til nyklassicismens monokrome æstetik og hvordan samtidskunsten i dag kritisk genforhandler det klassiske skulpturkoncept. Mine studier er udviklet i tværvidenskabelige og -institutionelle samarbejder, og jeg har været med til at udvikle udstillingerne "Som Forvandlet - antik skulptur i farver" på Glyptoteket i 2014 og senest "Ansigt til Ansigt - Thorvaldsen og portrættet" på Thorvaldsen Museum i 2020.

Hvad har motiveret dig til at blive forsker?

Min største motivation har altid været en bevidsthed om, hvor meget der endnu ikke er opdaget. Ikke kun i den arkæologiske forstand, som noget der stadig ligger og venter derude under jorden. Men også som nye, endnu ikke fuldt erkendte, perspektiver på det tilsyneladende velkendte.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver på dit felt?

Min forskning er forankret i tværvidenskabelige og -institutionelle samarbejder: Jeg er altså afhængig af at dansk forskning kan bedrives og trives i brede samarbejder. Udfordringerne for min forskning er derfor især de strukturelle barrierer, der kan eksistere mellem de forskellige videnskabelige fagdiscipliner, og som gør det svært at samarbejde om forskning og -især- undervisning imellem institutioner. Jeg oplever også, at der kan være langt fra universitet til museumsverdenen. Efter mange års tradition for tætte samarbejder, er universiteter og museer i dag udfordret på hver deres måder. Det er min erfaring at en nytænkning af de traditionelle samarbejder til at omfatte ikke bare forskning, men også formidling og undervisning, kan føre til fantastiske resultater.

Hvad vil du bruge dit medlemskab af Det Unge Akademi til?

For mig udgør Det Unge Akademi en unik platform, som opererer på tværs af de strukturelle barrierer, der ofte bremser mig i at søge viden udenfor mine egne humanvidenskabelige cirkler. Jeg håber på, at jeg med mit medlemskab kan hente inspiration igennem nye kontakter, som jeg ikke ellers ville have opsøgt selv, til fortsat at gøde jorden for stærkere og bredere samarbejder i Danmark. 
Derudover vil jeg bruge mit medlemskab til at få sat antikken på dagsordenen! Der stadig behov for at forstå hvorfor og hvordan antikken virker i og på vores samfund i -ikke som det klassiske, og ofte ekskluderende dannelses-ideal, men som en fælles fortid, der især kan spejle den diversitet som er iboende vores moderne, globale samfund.

Hvordan mener du, at man kan styrke tværfagligheden – og hvad kan den bruges til i dit arbejde?

Vi har i Danmark en stærk tradition for solide fagmiljøer, hvilket er en forudsætning for tværvidenskabelig sparring. Min baggrund i klassisk arkæologi udstyrer mig med nogle helt særlige færdigheder, som jeg bruger til at anskue fx nyklassicistiske skulpturer fra anderledes vinkler, som kan virke "utraditionelle" overfor den etablerede forskningstradition. For mig er det derfor vigtigt, at vi kan bevare og udvikle på en grundlæggende nysgerrighed overfor det "utraditionelle". Det kræver først og fremmest tillidsfulde samarbejder mellem forskellige fagligheder med stærke, individuelle forskningstraditioner, hvor fordomme erstattes af en åbenhed for nye vinkler og forståelser.

Lidt om mennesket bag forskeren:

Jeg er født og opvokset her i Danmark, hvor jeg er bosat i dag med min mand og to børn. Jeg bruger rigtig meget af min tid på mit arbejde, min undervisning og mine projekter, som ofte fører mig ud i verden. Jeg har især rejst meget i Middelhavet. Jeg elsker at tage min familie med mig ud på rejser, og især at vise mine børn hvor stor og spændende verden er. Og når det ikke skal handle om arbejde, eller når jeg har brug for at være alene, så læser jeg alt indenfor fantasy eller hører metal på lange gåture og til koncerter.