Humaniora og samfundsvidenskab

Her kan du læse forskningsartikler inden for humaniora og samfundsvidenskab, som er udgivet i Det Unge Akademis årsskrift, skrevet af medlemmer af Det Unge Akademi om deres egen forskning. Artiklerne er i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavne. Læs artiklerne ved at følge linket under titlen.

_____________________________________________________

Kærlighed i forskning af Christian Suhr, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Knud Jønsson, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Mathias Wullum Nielsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Naia Morueta-Holme, Globe Institute, Københavns Universitet, Simona Zetterberg-Nielsen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Jøder og muslimer i østnordisk litteratur af Jonathan Adams, Institutionen för Nordiska Språk, Uppsala Universitet. Download HER

_____________________________________________________

Under overfladen: Diplomatiets forunderlige verden af Rebecca Adler-Nissen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Afrika i videnskabernes verden af Casper Andersen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Det glade budskab og syriske kristnes rolle på den nationale scene af Andreas Bandak, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universiteter. Download HER.

_____________________________________________________

At leve med lys af Mikkel Bille, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Kreativitet og computere af Peter Dalsgaard, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Mod en ny forståelse af kreativiteten i en digitaliseret verden af Peter Dalsgaard, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Hvilken type viden er bæredygtig viden af Steffen Dalsgaard, IT-Universitetet i København, og Kristian Cedervall Lauta, professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Kulstoffets kulturhistorie i det 21. århundrede: Fra fossilt brændsel til CO2-kreditter af Steffen Dalsgaard, IT-Universitetet i København. Download HER

_____________________________________________________

At pakke rygsækken på ny af Mathias Danbolt, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

'Byens rødder' - Ærkæologiske undersøgelser af den urbane kultur i Skandinavien af Andres S. Dobat, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Litteraturens kartografi af Anders Engberg-Pedersen, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Verden ifølge humaniora af Anders Engberg-Pedersen, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet, Karen Gram-Skjoldager, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og Mikkel Bille, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Fra filosofisk skepticisme til videnskabsskepticisme af Mikkel Gerken, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Hvem ved hvad? af Mikkel Gerken, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Syddansk Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Bureaukraterne kommer! Folkeforbundet og opfindelsen af den internationale embedsmand af Karen Gram-Skjoldager, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Til middag hos de døde af Anne Katrine de Hemmer Gudme, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Antikvitetshandel i Egypten, 1880-1930 - H.O. Langes Reisedagbøker af Frederik Hagen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Download HER

_____________________________________________________

Sekularisme og revolution i Syrien af Sune Haugbølle, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Overdiagnostik: Bagsiden af sundhedsvæsenets medalje af Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Download HER

_____________________________________________________

Fejl som spejl på kognitive processer af Line Burholt Kristensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Katastrofer, ret og retfærdighed af Kristian Cedervall Lauta, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Download HER

_____________________________________________________

Ord og andre undere af Carsten Levisen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Download HER

_____________________________________________________

Det dataficerede menneske af Stine Lomborg, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Psykologien bag falske nyheder af Michael Bang Petersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Papirsortering af Birgitte Beck Pristed, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Sprog, krop og sted af Pia Quist, Nordisk Forskningsinstitut, Afd. for Dialektforskning, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

DUA og fællesskaber af Pia Quist, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet og Kristin Veel, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Palmyra portræt projektet af Rubina Raja, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Blændet af atomet af Casper Sylvest, Institut for Historie, Syddansk Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Sprogteknologi for resten af verden af Anders Søgaard, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet. Download HER.

_____________________________________________________

Det synlige og det usynlige i samtidskulturen af Kristin Veel, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Download HER.