Debat

Det Unge Akademi og medlemmer af Det Unge Akademiet blander sig jævnligt i den offentlige debat om forskningspolitik i Danmark. Det sker gennem debatindlæg og høringssvar. De seneste debatindlæg kan læses herunder. Ældre debatindlæg kan findes i menuen i venstre side.

_____________________________________________________

Marts 2021: Fondsmidler trækker forskningen skæv

Når fondsmidler rettes mod bestemte felter og tilmed ikke dækker alle reelle udgifter, tærer det på universiteternes basismidler. Det betyder, at nogle forskere ender uden midler at bedrive forskning for. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Vallgårda K, Jauffred L, Sørensen T, Rasmussen B, Damgaard RB, Dalsgaard P Dimke, H, Jønsson KA, Kropp K, Laustsen AH, Møller NM og Ellersgaard CH.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Marts 2021: Der er behov for en bedre model til at støtte coronaforsinket forskning

Pandemien har forhindret unge forskere i at udføre planlagte forskningsaktiviteter og midlerne, som politikerne har afsat hertil, står ikke mål med de reelle behov. Det er bekymrende, at politikerne og Danske Universiteter ikke tager problemerne alvorligt. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Vallgårda K, Andersen PE, Jauffred L, Sørensen TJ, Møller NM, Jønsson KA, Kristensen LB, Bjørk R, Dalsgaard P., Dimke H, Kropp K, Laustsen AH, Nielsen MW og Rasmussen LV.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Feb. 2021: Flere øremærkede forskningsmidler truer fri forskning

Flere midler til Horizon Europe er en god nyhed, men to problematikker kan i værste fald reducere andelen af midler til fri forskning, skriver medlemmer af Det Unge Akademi. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Andersen PE, Bjørk R, Dalsgaard P, Damgaard RB, Dimke H, Hansen NC, Jauffred L, Jønsson KA, Kropp K, Laustsen AH, Møller NM, Nielsen MW, Nielsen TK, Sørensen TJ, Vallgårda K.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Dec. 2020: Unge forskere: Der skal være klare rammer for koblingen mellem universiteter og erhvervsliv

I debatindlægget skriver medlemmer af Det Unge Akademi om et behov for en klar definition af forskningsfrihed og forskernes rettigheder, når universiteter og eksterne aktører indgår samarbejde om forskning, skriver en række unge forskere. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Bjørk R, Dalsgaard P, Dimke H, Jauffred L, Kropp K, Sørensen TJ, Vallgårda K.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Nov. 2020: Unge forskere: Forskningsforliget udhuler midlerne til fri forskning

Politisk styring af de frie forskningsmidler risikerer at forringe kvaliteten af forskningen og bryde innovationsfødekæden, mener en række medlemmer af Det Unge Akademi. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Bjørk R, Dalsgaard P, Dimke H, Hansen NC, Jauffred L, Kropp K, Lausten A, Sørensen TJ, Vallgårda K.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________


Billedekredittering: Rawpixel.com og Freepik.com