Debat

Det Unge Akademi og medlemmer af Det Unge Akademiet blander sig jævnligt i den offentlige debat om forskningspolitik i Danmark. Det sker gennem debatindlæg og høringssvar. De seneste debatindlæg kan læses herunder. Ældre debatindlæg kan findes i menuen i venstre side.

_____________________________________________________

Januar 2023: Universiteterne har brug for en reformpause

Den foreslåede beskæring af kandidatuddannelserne vil medføre en markant reduktion af uddannelseskvaliteten, øget stress og mistrivsel blandt studerende samt forringede muligheder for studerende for at have studiejob og praktikforløb, som ellers ofte giver dem en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Kropp K, Vallgårda K, Hougaard Laustsen-Kiel A, Albrechtsen N, Sylow L, Busk Damgaard R, Burholt Kristensen L, Hansen N C, Uusimäki E, Jønsson A B, Høyland-Kroghsbo N M, Eriksen J J, Vang Rasmussen L V, Ebert Andersen P, Jensen L K, Lomborg S, Morueta-Holme N, Bakkær Simonsen K, Zetterberg-Nielsen S, Autzen A.

Læs debatindlægget hos Berlingske ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Oktober 2022: Øget fokus på diversitet vil føre til bedre forskning

Det er på tide, at vi får kortlagt mangfoldigheden i den danske forskningsverden. Viser det sig, at diversiteten halter, kunne næste skridt være, at fastsætte måltal for rekruttering ud fra flere parametre og skabe rummelige forskningsmiljøer. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Ebert Andersen P, Autzen A, Busk Damgaard R, Ellersgaard C H, Hansen N C, Jønsson A B R, Kristensen P M, Kropp K, Wullum Nielsen M, Sylow L, Vallgårda K, Eriksen J J, Rasmussen L V, Uusimäki E, Høyland-Kroghsbo N M, Andersen L M, Hauptmann A L og Jensen L K.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Oktober 2021: Opråb fra unge forskere: Forskningsfriheden i Danmark er under pres

Forskningsfriheden er under stigende pres fra politikere, erhvervsmæssige interessenter og vores egne ledelser på universiteterne. Det er afgørende, at vi vender den udvikling med konkrete tiltag for at sikre forskningsfriheden. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Albrechtsen N, Ebert Andersen P, Autzen A, Bjørn A, Busk Damgaard R, Burholt L, Danbolt M, Ellersgaard C H, Hansen N C, Kruse Jensen L, Ørnsbjerg Jensen K M, Jønsson K A, Kristensen P M, Kropp K, Levisen C, Møller N M, Kellberg Nielsen T, Laustsen-Kiel A H, Wullum Nielsen M, Bakkær Simonsen K, Sylow L, Vallgårda K & Zetterberg-Nielsen S.

Læs debatindlægget hos Politiken ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Marts 2021: Fondsmidler trækker forskningen skæv

Når fondsmidler rettes mod bestemte felter og tilmed ikke dækker alle reelle udgifter, tærer det på universiteternes basismidler. Det betyder, at nogle forskere ender uden midler at bedrive forskning for. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Vallgårda K, Jauffred L, Sørensen T, Rasmussen B, Damgaard RB, Dalsgaard P Dimke, H, Jønsson KA, Kropp K, Laustsen AH, Møller NM og Ellersgaard CH.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________

Marts 2021: Der er behov for en bedre model til at støtte coronaforsinket forskning

Pandemien har forhindret unge forskere i at udføre planlagte forskningsaktiviteter og midlerne, som politikerne har afsat hertil, står ikke mål med de reelle behov. Det er bekymrende, at politikerne og Danske Universiteter ikke tager problemerne alvorligt. Indlægget er skrevet af medlemmerne af Det Unge Akademi: Vallgårda K, Andersen PE, Jauffred L, Sørensen TJ, Møller NM, Jønsson KA, Kristensen LB, Bjørk R, Dalsgaard P., Dimke H, Kropp K, Laustsen AH, Nielsen MW og Rasmussen LV.

Læs debatindlægget hos Altinget ved at klikke på titlen.

_____________________________________________________


Billedekredittering: Rawpixel.com og Freepik.com