Sommerfesten 2016

Den 1. juni 2016 mødtes Det Unge Akademi med samarbejdspartnere og gæster i Carlsberg Akademi for at sige tak for endnu en god sæson og ønske hinanden en god sommer. Det var samtidigt et goddag til ti nye medlemmer og en afsked med de første 16 medlemmer.

Fem år er der gået siden Det Unge Akademi så dagens lys. Et væld af initiativer og aktiviteter er det blevet til og en af de nyere traditioner i DUA-regi er sommerfesten, som blev indstiftet i 2015. Dem 1. juni 2016 var Det Unge Akademi således for anden gang værter for en festlig eftermiddag og aften med inspirerende taler, bl.a. ved forfatter Lone Aburas og et musikalsk indslag ved Bremer/McCoy.

Det Unge Akademis formand, Nikolaj Zinner, benyttede lejligheden til at se tilbage på en travl sæson og reflekterede bl.a. over den rolle, man står med som ”tovholder” (formand) for DUA:

Så mange spændende indspark, meninger, og store personligheder. Det giver grobund for en masse diskussioner, og mængden af nye idéer kan virke overvældende. Man finder også hurtigt ud af, at tiden kan være knap. Uanset hvilken tidsramme, man har til rådighed til et emne, så synes man næsten altid, at der godt lige kunne være lidt mere tid til diskussion, refleksion osv.

Eftermiddagen bød også på en varm velkomst til de ti nye medlemmer, som netop er optaget og kan se frem til fem års medlemskab med alle muligheder for at præge og udvikle Det Unge Akademi, ligesom Det Unge Akademi for første gang måtte tage afsked med nogle af sine egne, idet de 16 stiftende medlemmer må træde ud af Akademiet ved sæsonens afslutning.  

Videnskabernes Selskabs afgående præsident, Kirsten Hastrup havde rosende ord med til de afgående medlemmer:

”Jeg vil gerne hylde de første medlemmer for den ildhu hvormed de greb muligheden for at tage nyt land, som hurtigt blev gjort attraktivt for nye tilflyttere. Der var – og er – stadig plads til at opdyrke nye områder, men navnlig er der skabt et dynamisk fællesskab, ’et folk’, som er begavet, broget, og frem for alt engageret i grundvidenskab, i tværvidenskabelighed, og i det omgivende samfund, som ikke altid selv ved, hvad der er brug for.”

Det Unge Akademi ønsker alle en god sommer!