Rasmus Bjørk modtager støtte til forsøg med magnetiske svinghjul

DUA medlem Rasmus Bjørk modtager støtte til forsøg med magnetiske svinghjul der kan ”skubbe” el-tog i gang. Magneterne skal efter planen reducere spidsbelastninger af elnettet, når togdriften i Danmark elektrificeres fuldt ud. Svinghjul og styringssystemer udvikles af DTU Energi, DTU Elektro, Banedanmark og firmaet WattsUp Power A/S.

Et elektrisk tog der holder stille, har samme udfordring som biler og supertankere: det kræver store mængder energi at få et stationært objekt i bevægelse, mens energibehovet falder, når bevægelsen først er i gang. Elektriske tog har yderligere den udfordring, at mens biler og supertankere medbringer eget brændstof, belaster de elektriske tog elnettet med en kortvarig, men kraftig belastning under opstarten.

Et samarbejde mellem DTU Energi, DTU Elektro, Banedanmark og WattsUp Power A/S skal med støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) forsøge at udvikle et energilagringssystem baseret på et magnetisk svinghjul.

”Det er dårligt både for den enkelte transformerstation og for det overordnede elnet, når der er en voldsom, men ret kortvarig spidsbelastning, og problemet vil blive signifikant større som følge af den planlagte omfattende elektrificering af det danske jernbanenet”, siger lektor ved DTU Energi, Rasmus Bjørk.

Læs mere på DTU Energi's hjemmeside