Peter Dalsgaard modtager Velux-bevilling

DUA medlem Peter Dalsgaard modtog for nylig knap 6 mio. til sit forskningsprojekt "Digital tools in collaborative creativity."

Digitale værktøjer spiller i dag en central rolle i mange kreative aktiviteter. Imidlertid har vi begrænset viden om samspillet mellem kreativitet og digitale teknologier, især når det kommer til kreativt samarbejde.

Som en konsekvens heraf er mange digitale værktøjer dårligt egnede til at understøtte samarbejdsprocesserne i bl.a. de kreative erhverv. For eksempel er størsteparten af den software, der anvendes i de kreative erhverv, udviklet til at understøtte individuelt arbejde: Én person bruger ét stykke software på ét device; når man skal samarbejde og dele sit arbejde med andre, indebærer det ofte en stribe besværlige opgaver, som bryder det kreative flow og hæmmer både produktivitet og kvalitet

"Vi vil undersøge, hvordan vi kan kombinere det bedste af begge verdener, så vi kan udvikle nye og bedre digitale værktøjer til at understøtte kreativt samarbejde - Peter Dalsgaard"

Projektet vil derfor udvikle en sammenhængende forståelse af den rolle, som digitale værktøjer spiller i kreativt samarbejde. Det teoretiske sigte med projektet er at skabe et begrebsapparat, der samtænker kreativitet og it, og som både kan hjælpe os til at forstå potentialer og begrænsninger i brugen af it i kreative processer. Det praktiske sigte er at anvende denne viden som grobund for at udvikle nye digitale værktøjer, der bedre understøtter kreativt samarbejde. I projektet vil der derfor udføres detaljerede studier af, hvordan digitale værktøjer i dag anvendes i førende kreative virksomheder og organisationer.

Projektet strækker sig over fire år, og forskerteamet får desuden tilknyttet en ph.d.-studerende og to post.docs.

Læs mere på AU's hjemmeside