Hydraforedrag

HYDRAEN SOM NYT SYMBOL PÅ DUA’S TVÆRVIDENSKABELIGE DISKUSSIONER

Samarbejdsudvalget ønsker kontinuerligt at udfordre DUA’s medlemmer til at sætte deres kernefaglighed på spil i større tværvidenskabelige sammenhænge. For at udfordre formatet blev der i starten af 2019 udviklet et nyt koncept – en Hydra. DUA’s hydra har tre hoveder, der taler om samme emne. Hver Hydra har således tre oplægsholdere, der taler med hver deres faglighed som baggrund om samme emne ud fra blot et enkelt billede efter eget valg. Ordstyreren – hydrabetvingeren – fører derefter hele forsamlingen igennem en debat om det valgte emne. Vi prøvede Hydra konceptet for første gang i februar 2019, hvor emnet var orden/kaos. De tre oplægsholdere var Dorthe Ravnsbæk, kemiker og lektor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, Carsten Levisen, lingvist og lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet samt Kristian Lauta, jurist og professor ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Det blev en spændende diskussion om, hvornår orden og kaos optræder i forskellige videnskabelige discipliner, og hvad det betyder, for de videnskabelige spørgsmål der stilles og besvares. DUA oplevede endnu engang, hvordan tværvidenskabelig tænkning kan bidrage med nye perspektiver på kendte problematikker.