Medlemsmøder

Det Unge Akademi holder medlemsmøder én gang om måneden i Videnskabernes Selskabs lokaler. Her mødes medlemmerne på tværs af faggrænser og hører om hinandens forskning gennem de såkaldte grif-foredrag, diskuterer forskningspolitiske emner og initierer nye, spændende projekter.