Grand Challenges

Grand Challenges 2050 er et nyt workshopinitiatv fra Det Unge Akademi, hvor vi ønsker at belyse nogle af de store udfordringer for menneskeheden og samfundet i vores egen levetid.

Blandt de emner, som vi stræber mod at tage op som del af Grand Challenge-debatrækken kan nævnes klimaforandringer (global opvarmning) og forvaltning/genbrug af knappe ressourcer (f.eks. N, P, sjældne jordarter, biodiversitet, fersk vand og jord).

I den første Grand Challenge-workshop på Carlsbergs Akademi kombinerer vi to oplæg efterfulgt af diskussion. Antropolog Nils Bubandt fra Aarhus Universitet vil tale om Antropocæn-begrebet og bl.a. hvordan antropologer og biologer kan arbejde sammen i studiet af hvordan menneskelig aktivitet ændrer landskaber. Minik Rosing fra Københavns Universitet vil give sine bud på store udfordringer for samfundet. I begge foredrag sigter vi mod at danne et overblik over udfordringen og en vurdering af konsekvenserne, hvis ikke vi skrider til handling. Foredragsholderne vil hjælpe os med at belyse hvilke løsningsforslag der enten eksisterer eller er teoretisk mulige – samt hvad der pt forhindrer os i at løse dem. 

Efter oplæggene motiverer vi til en åben diskussion med medlemmerne om hvordan forskning frem til 2050 kan bidrage til at finde løsninger på de store udfordringer. Da Medlemmerne af Det Unge Akademi repræsenterer en bred skare af forskningsfelter fra humaniora, samfundsfag, sundheds- og naturvidenskab, lægges der op til at den efterfølgende diskussion bliver eksperimenterende og kan gå i alle retninger."