Det Unge Akademi inviterer politikerne i praktik

1:1 forsker-politiker-praktikordningen skal bidrage til at give politikerne og forskerne indsigt i hinandens hverdag ved parvis at følge hinanden en dag på jobbet.

For at give et bredere indblik i danske forskeres hverdag har Det Unge Akademi inviteret medlemmerne af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg til at deltage i de unge forskeres hverdag på universitetet. Vi håber, at politikerne efterfølgende vil følge invitationen op med en indbydelse til medlemmerne af Det Unge Akademi om at følge dem en dag på deres hjemmebane.

Formålet er at bygge en tættere bro mellem vore verdener, at lade politikere få et tættere kendskab til forskningsverdens indhold samtidig med, at forskerne får en forståelse for politikernes arbejde og prioriteringsmuligheder.