A Question for Europe

Who Gets Carried Away by Europe?
Europa tiltrækker og splitter. Det får os til at drømme, men Europa er også en virkelighed med grænser, som former vores liv. Hvilke dynamikker har integrationen?
Hvem trækker Europa benene væk under? Skaber europæisk integration fællesskab eller eksklusion?

Med denne prisopgave ønsker De Unge Akademier i en række europæiske lande at forstå Europas udvikling, dets skæbner og bevægelser samt de mennesker, som bliver påvirket af dem. Svarene kan tage alle tænkelige former, fra videnskabelige til litterære, kunstneriske, audiovisuelle og musiske bidrag, blot de ledsages af en forklarende tekst.

Alle er velkomne til at sende bidrag til besvarelse af prisopgaven. Bidrag modtages på dansk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk eller svensk.

Sidste frist for modtagelse af bidrag er den 1. december 2014.

Læs mere og indsend dit bidrag på projektets hjemmeside: www.aquestionforeurope.eu